Landsretten slår fast: Massiv offentlig interesse og tilståelse baner vejen for åbenhed i tidligere PET-mands retssag

Efter et usædvanligt forløb har medierne fået en kendelse fra Østre Landsret. Nu kræver anklagemyndigheden sagen udsat.

Østre Landsret går imod byretten.

Sagen har stor offentlig interesse, og derfor er der ikke grundlag for at lukke dørene.

Sådan lyder det i en kendelse fra Østre Landsret, hvor man går imod Københavns Byrets beslutning om at holde medierne og omverdenen ude i sagen mod en 62-årig tidligere PET-ansat, der skal for retten torsdag.

Selve sigtelsen mod manden er delvist anonymiseret. Ifølge DR's oplysninger handler de hemmelige informationer om Ahmed Samsams arbejde for efterretningstjenesterne.

Den 62-årige ventes at tilstå at have røbet hemmeligheder til journalister.

Også det har Østre Landsret lagt vægt på.

- Vi lægger ved afgørelsen til grund, at retsmødet, der foretages med henblik på at fremme sagen som en tilståelsessag, kan tilrettelægges på en måde, så afhøring af sigtede, dokumentation og procedure foretages efter temaer, således at oplysninger vedrørende de nævnte tavshedsbelagte temaer så vidt muligt koncentreres.

Det er jurasprog for, at landsretten vurderer, at sagen kan foregå på en måde, som ikke går på kompromis med statens sikkerhed.

Landsretten understreger dog, at dørene lukkes, når det vil handle om PET's arbejdsmetoder og tjenestens samarbejdspartnere.

I afgørelsen har de tre dommere været uenige. Én mente, at man skulle holde sig til byrettens afgørelse, mens de øvrige to vurderede, at det var at gå for langt.

Anklagemyndigheden og PET oplyser, at man vil kære afgørelsen til Højesteret. Det kræver dog en tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, og derfor anmoder man også om, at torsdagens retsmøde bliver udsat, hvilket Københavns Byret ifølge Ritzau har accepteret.

PET krævede lukkethed

PET's argument har været, at der var tale om efterretningsmæssige forhold som af hensyn til "statens forhold til fremmede magter" krævede, at medierne skulle holdes ude på den anden side af retssalen.

DR har onsdag eftermiddag fået kendelsen udleveret fysisk i Østre Landsret i København. Også B.T. og Politiken var til stede.

Det var allerede i går, at Østre Landsret besluttede, at dørene ikke skal være hermetisk lukkede i straffesagen mod en 62-årig tidligere PET-ansat, når sagen efter planen skal for retten torsdag.

Advokat Jakob Lund Poulsen undrer sig over forløbet. (Arkivfoto) (Foto: © Philip Davali, Ritzau Scanpix)

Den 62-åriges forsvarer, advokat Jakob Lund Poulsen, har endnu ikke fået kendelsen. I sagen, der er omgærdet af stor fortrolighed, skal samtlige dokumenter overdrages fysisk, men Lund Poulsen er ikke på sit kontor i dag.

- Men jeg ser frem til at læse den, bemærker han.

Selvom kendelsen blev afsagt i går, er det først i dag, at parterne har fået kendelsen. Det skyldes, at den ifølge DR's oplysninger har været forbi hos PET.

PET har hidtil ikke givet svar på hvorfor.

Ifølge DR's retskorrespondent, Trine Maria Ilsøe, kan det dreje sig om, at PET har skullet sikre sig, at kendelsen ikke indeholdt klassificerede oplysninger, som offentligheden ville få indblik i.

Ifølge Jakob Lund Poulsen er der tale om et særdeles usædvanligt forløb.

- Jeg er forundret over, at kendelsen først skal forbi PET, inden den kan overbringes til forsvarer og anklagemyndighed. Det har jeg aldrig været udsat for det før.

Mend sin afgørelse har Landsretten delvist omgjort den afgørelse, som en dommer i Københavns Byret traf den 16. januar.

Her lød det, at sagen drejede sig om "videregivelse af klassificerede oplysninger om statens sikkerhed og samarbejdet med fremmede magter".

Derfor skulle dørene ifølge byretten lukkes under hele sagen.

DR klagede siden over kendelsen til landsretten med henvisning til, at retssager i Danmark normalt kører for åbne døre. Også i sager, der gælder overtrædelse af tavshedspligt.

Sigtelse mod 62-årig ændret markant

Den 62-årige tidligere PET-ansatte blev anholdt samme dag som eks-spionchef Lars Findsen og blev dengange sigtet for at have lækket klassificerede oplysninger efter en bestemmelse i straffeloven, som hører under landsforræderi.

I sidste uge meddelte anklagemyndigheden, at de har droppet den sigtelse, der kan give op til 12 års fængsel.

I stedet er han nu sigtet efter en mildere bestemmelse om brud på tavshedspligten, paragraf 152, der under skærpende omstændigheder kan give op til to års fængsel.

Han er sigtet for i to tilfælde at have videregivet fortrolige oplysninger til journalister. Anklagemyndigheden ønsker også at konfiskere en harddisk, en usb-nøgle og flere mobiltelefoner.

I og med at anklagemyndigheden vil forsøge at få sagen udsat, er det uvist, hvornår sagen vil komme for retten.