Mogens Glistrup er død

Tirsdag aften sluttede et langt, omblæst liv for stifteren af Fremskridtspartiet. Mogens Glistrup var på mange måder en ener. Med hans død er en politisk skæbne afsluttet, der ikke har sin lige i dansk politik. Han blev 82 år.

Mogens Glistrup blev 82 år. (© Scanpix)

Fremskridtspartiets stifter, Mogens Glistrup, døde tirsdag aften. Det oplyser Lene Glistrup til Ritzau. Mogens Glistrup blev 82 år.

Glistrup stiftede Fremskridtspartiet i 1972. Ved valget i 1973 kom Fremskridtspartiet i Folketinget med 28 mandater og et program, der var en blanding af provokation og protest. Med kampen mod skatten og papirnusseriet som omdrejningspunktet.

Skattekamp

Sideløbende med det politiske arbejde, kæmpede Mogens Glistrup år efter år en omfangsrig og bitter kamp mod myndighederne om det skattecirkus, som han havde bygget op.

Før sin entre på den politiske scene satte han sindene i kog, da han i et TV-program afslørede, at han ikke betalte skat, trods sine store indtægter som ejer af én af landets største advokatvirksomheder.

Han blev i 1983 i Højesteret idømt tre års fængsel for groft skattesvig.

Kamp mod indvandring

Mens Glistrup afsonede i Horserød, greb Pia Kjærsgaard magten i Fremskridtspartiet.

Glistrups nye parti hed Trivselspartiet, men det blev aldrig til noget. I stedet kunne Glistrup nogle år senere indtage Fremskridtspartiet igen - nu med kampen mod de muslimske indvandrere øverst på dagsordenen.

Men hans tone var så skinger, at partiets folketingsgruppe til sidt forlod Fremskridtspartiet. Ved valget i 2001 stod Glistrup så igen i spidsen for et parti - men kun 19.000 danskere satte kryds ved liste Z, da Mogens Glistrup for sidste gang mødte vælgerne.

Han blev flere gange dømt for racistiske ytringer og måtte atter vende tilbage til fængslet i 2003.

Med Mogens Glistrups død tirsdag er en politisk skæbne afsluttet, der ikke har sin lige i dansk politik.

DR1 i aften: Flemming Lyngses tv-portræt af Mogens og Lene Glistrup tegner et anderledes billede af disse mennesker, som har viet deres liv til en sag. Filmen følger en dagligdag i deres hjem - med kig tilbage i tv-arkiverne. Se udsendelse kl. 23:15.

Blå bog: Mogens Glistrup
 • Glistrup, Mogens (f. 1926)
 • Cand.jur. 1950, landsretssagfører 1955;
 • Lektor i skatteret ved Københavns Universitet 1956-63.
 • 1972: Stiftede Fremskridtspartiet.
 • 1973: Ved jordskredsvalget blev Fremskridtspartiet landets næststørste med 28 mandater i Folketinget.
 • 1974: Tiltalt for skattesvig, bedrageri m.m., men ved byretten frifundet for de værste anklagepunkter, idømt millionbøde, men ikke fængsel.
 • 1981: Ved landsretten fundet skyldig i bl.a. groft skattesvig, idømt 4 års fængsel og bøde på 4 mio. samt fradømt sin advokatbestalling for bestandig.
 • 1983: Højesteret nedsatte straffen til 3 års fængsel, bøde på 1 mio. kroner og fradømmelse af advokatbestallingen indtil videre. Efter højesteretsdommen udstødt af Folketinget.
 • 1990: Stiftede Trivlsespartiet, men fik ingen mandater ved valget.
 • 1991: Ekskluderet af Fremskridtspartiet; genoptoges 1999 med partiets sprængning til følge; blev alligevel valgt til partiets politiske leder januar 2000.
 • 2004: Forlod Fremskridtspartiet.
 • Idømt betinget hæfte for racistiske tv-udtalelser 1998 og 2000; sidstnævnte blev af Landsretten ændret til 20 dages ubetinget hæfte 2003.
 • Derudover er han kendt for udtalelser som: "Nedlæg forsvaret og erstat det med en telefonsvarer, som på russisk siger: Vi overgiver os."
Jens Ringberg, politisk reporter, tegner portræt af Mogens Glistrup