Mogens Glistrup indtræder som Z-leder

Fremskridtspartiets stifter, Mogens Glistrup, er genindtrådtsom politisk leder af partiet efter mange år ude i kulden. Detskete på et hovedbestyrelsesmøde i Skive, hvor Glistrupblev valgt med stemmerne fire-tre.

Fremskridtspartiets stifter, Mogens Glistrup, er genindtrådt sompolitisk leder af partiet efter mange år ude i kulden. Det skete pået hovedbestyrelsesmøde søndag i Skive, hvor Glistrup blev valgtmed stemmerne fire-tre.

- Det gik, som det skulle. Mogens Glistrup er blevet valgt bådesom politisk leder og kampagneleder, siger hovedbestyrelsesmedlemBenny Sasser.

Ifølge Sasser fortsætter tidligere folketingsmedlem AageBrusgaard dog på posten som landsformand, selv om Brusgaard varimod Glistrups genkomst.

Valget af Glistrup blev muligt, efter at tidligere landsformandPer Larsen for nylig meldte sig helt ud af partiet og dermed forlodsin plads i hovedbetsyrelsen. Per Larsen var modstander afGlistrup, men det var hans suppleant ikke, og dermed skiftedeflertallet i hovedbestyrelsen.

Glistrups vej tilbage til lederposten tog fart i efteråret, daet flertal af græsrødderne genoptog ham som partimedlem trodsadvarsler fra folketingsgruppen og mange af Fremskridtspartietsledende medlemmer.

Glistrup stjal straks hele medieopmærksomheden, isærmed sineyderst fjendske udtalelser mod muslimer, hvor han blandt andetgjorde sig til talsmand for at sælge unge muslimske piger tilParaguay.

De fire medlemmer af folketingsgruppen satte alt ind på at fåsmidt Glistrup ud igen, men da det ikke lykkedes, valgte de fire -Kirsten Jacobsen, Kim Behnke, Tom Behnke og Aage Fransgaard - atmelde sig ud af partiet og fortsætte i Folketinget under navnerFrihed 2000.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk