Mols-Linien sejler med blodrøde tal

Rederiet Mols-Linien sejlede med røde tal sidste år. Nettounderskuddet blev 118,9 mio. kr. mod et underskud året før på 77,5 mio. kr.

Molslinjen har underskud (Foto: Molslinjen)

Rederiet Mols-Linien sejlede med røde tal sidste år. Nettounderskuddet blev 118,9 mio. kr. mod et underskud året før på 77,5 mio. kr. I 2011 belastes resultatet dog med 65 mio. kr. i nedskrivninger på rederiets Seajetfærger. Driften blinker derfor blodrødt med et underskud på 133 mio. kr. mod et underskud på 44 mio. kr. året før.

Krise og høje oliepriser

- Som følge af de stigende oliepriser og den internationale krise inden for shipping og færgedrift er salgsvurderingen af rederiets Seajetfærger blevet nedjusteret, hvilket medfører en yderligere nedskrivning på færgerne med tilhørende reservedele på 35 mio. kr. som er indregnet pr. 31. december 2011. Der er således i alt nedskrevet 65 mio. kr., oplyser rederiet.

Omsætningen i Mols-Linien steg til 501,1 mio. kr. fra 491,5 mio. kr.

Flere biler

Mols-Linien overførte 694.639 personbiler med hurtigfærgerne i 2011, hvilket var 3,4 pct. flere end i 2010. Og der er samlet sejlet 7,5 pct. færre afgange i 2011. Antallet af personbiler pr. afgang er steget 11,8 pct. fra 65 personbiler i 2010 til 73 personbiler sidste år.

Mols-linien har tilpasset sig til "den nye fremtid" som hurtigfærgerederi med markante omkostningsbesparelser på 30 – 40 pct. vedrørende denne fortsættende aktivitet. Tilsvarende er antallet af ansatte i land reduceret med ca. 35 pct.

Omlægninger

Rederiet nedlagde ruten Kalundborg - Århus sidste sommer og øger driftskapaciteten på ruten Odden - Ebeltoft ved indchartering for ti år af en ny færge - Norman Arrow.

- Norman Arrow ventes at bedre Mols-Liniens konkurrencesituation, øge tilfredsheden hos passagererne og ikke mindst fremtidssikre rederiet som en genvej mellem Øst- og Vestdanmark. Som noget nyt kan den nye færge medtage mindre lastbiler, campingvogne og op til 6 busser på én overfart, hvilket har været efterspurgt af kunderne. Den nye færge ventes at ankomme til Aarhus medio april 2012, og vil her gennemgå 14 dages testsejlads, inden den indsættes i drift, oplyser rederiet.

Bedre fremtidsudsigter

Underskuddet fra 2011 ventes ikke gentaget i indeværende år, men et overskud er dog ikke sigte. Mols-Linien venter, at kunne slutte 2012 regnskabet med et nettounderskud i intervallet 10 til 30 mio. kr. Forventningerne er under forudsætning af en oliepris på ca. 1030 dollar/ton og en dollarkurs på ca. 5,55 kr., og at der ventes overført 695.000 biler.

Facebook
Twitter