Mona kunne ikke få livsforsikring på grund af højt BMI: Nu er hun klar til at gå i retten

Det kan være ulovligt, hvis folk får afslag på at få en livsforsikring udelukkende på baggrund af BMI, siger Institut for Menneskerettigheder.

Har man et højt BMI, risikerer man at blive afvist ved forsikringsselskabers stranker. (Foto: © Grafik: Natalie Nystad)

Når svært overvægtige henvender sig til deres forsikringsselskab for at forhøre sig om en livsforsikring, så risikerer de at blive afvist.

Begrundelsen er personernes BMI, altså Body Mass Index, der beskriver forholdet mellem en persons vægt og højde.

Det skete for blandt andre Mona Ebdrup, hvis BMI på 37,5 betød, at hun blev kategoriseret som svært overvægtig og blev afvist af hele tre forsikringsselskaber.

Men nu vil hun, sammen med sin advokat, tage sagen videre.

Mona Eldrup er klar til at tage sin sag videre - også selvom det kan komme til at blive en langtrukken proces. (Foto: © (C) DR Nyheder)

- Jeg har modtaget så mange beskeder fra folk den sidste uges tid, der oplever noget lignende. Så jeg ved, at jeg ikke står alene med den her udfordring, siger hun.

Mona Ebdrups advokat mener, at selskaberne har forbrudt sig på det saglighedskrav, som danske forsikringsselsksaber er underlagt, fordi BMI alene ikke er særligt sigende for en persons sundhedstilstand.

Men det var ikke desto mindre det, forsikringssselskaberne afviste hende på grund af.

- I den her situation mener vi, at videnskaben viser, at der ikke er en direkte årsagssamhæng mellem BMI og en forhøjet sundhedsmæssig risiko, siger advokat Helena Reumert Gjerding.

Det er det såkaldte Ankenævn for Forsikring, der blandt andet tager stilling til, hvad der er ret og vrang i sager om saglighed ved afslag. Men Mona Ebdrup og hendes advokat er villige til at gå længere end til ankenævnet.

- Først og fremmest vil vi klage til Ankenævn for Forsikring, og får vi ikke medhold der, vil vi gå videre til domstolene. I den forbindelse vil vi søge fri proces (at statskassen betaler udgifterne, red.). Jeg mener, vi kan se, at det er en sag af principiel karakter, siger advokaten.

Overvægtiges afslag på livsforsikringer bør undersøges

Danica Pension såvel som AP Pension og Alm. Brand afslog at tilbyde Mona Ebdrup en livsforsikring på baggrund af hendes BMI.

Og for Danica Pensions vedkommende havde de ikke fået andre oplysninger end netop BMI.

Derfor kan afslagene være ulovlige, mener Institut for Menneskerettigheder.

Maria Ventegodt fra Institut for Menneskerettigheder peger på, at alle, der bliver afvist udelukkende på baggrund af BMI, bør tage sagen videre. (Foto: © (C) DR Nyheder)

Maria Ventegodt, der er chef for nationalt område ved instituttet, henviser til, at eksperter har peget på, at BMI er en forsimplet indikator, der ikke alene kan sige så meget om en persons sundhed.

- Hvis det er rigtigt, så kan der være et problem med hensyn til saglighedskravet, der gælder på forsikringsområdet i Danmark, som alle forsikringsselskaber skal overholde, siger Maria Ventegodt.

Hun mener, at alle folk, der udelukkende er blevet afvist på baggrund af deres BMI, burde gå videre til Ankenævn for Forsikring med deres sag.

Afvisningen skal være saglig

Forsikringsselskaber har såkaldt aftalefrihed. Derfor er de ikke forpligtede til at tilbyde nye kunder en forsikringsordning.

De må altså gerne lave en vurdering af en borgers helbred og vurdere risici. Der gælder dog alligevel et krav om saglighed. Med andre ord skal der være en saglig grund, før et forsikringsselskab må afvise en kunde.

- Saglighedskravet er faktisk ikke særligt udfoldet og præcist i lovgivningen på området, siger Maria Ventegodt og tilføjer:

- Så derfor kan man godt sige, at hvis forsikringsselskaberne kan vise, at gruppen af mennesker med højt BMI har en for høj sundhedsrisiko, så kan det godt være, at de ikke behøver at gå ind og lave en meget konkret individuel vurdering.

Ingen af selskaberne, der har afvist Mona Ebdrup, har ønsket at udtale sig i dag. De omtalte selskaber oplyser i et skriftligt svar til DR, at deres afslag hviler på et sagligt grundlag, og at de overholder loven.

Lørdag 23. sep. 2023