Mor er mere hjemme med sygt barn end far

Børnenes sygedage fordeles ikke lige mellem mænd og kvinder. Mødre prioriterer stadig familien højest, siger eksperter.

(© DR/Mads Rafte Hein)

Når barnet kaster op og har feber, er det oftest mor, der bliver hjemme fra arbejde.

I 2014 havde danske mænd gennemsnitligt 0,38 fraværsdage på grund af barn syg pr. fuldtidsansat, mens kvinder havde 0,69 dage.

Det viser nye fraværstal fra Danmarks Statistik.

Samlet set var mødre og fædre hjemme med syge børn i 914.957 hele arbejdsdage i 2014.

Mændene tog 338.693 barn-sygedage, mens kvinder tog 576.264 dage.

- At kvinderne tager flere barns første sygedag er med til at bekræfte det, vi kan se i andre sammenhænge – nemlig at kvinderne stadig vægter hjemmelivet højere og måske også lader det gå ud over karriereambitionerne, siger Rikke B. Ørum, der er underdirektør og chef for HR og Arbejdsmiljø i Dansk Erhverv.

Familietid

En af årsagerne til forskellen er, at kvinderne generelt bruger mere tid på deres børn, forklarer Anette Borchorst, professor ved Institut for Statskundskab ved Aalborg Universitet. Hun er specialiseret i arbejdsmarkedets kønsopdeling og ligestilling.

- Den første forklaring er, at mødre har mere med børnene at gøre, end fædre har. Der er stadig kæmpe forskel, når man måler familietid, siger hun og henviser til undersøgelser fra Rockwool Fonden.

Hun understreger dog samtidig, at der er undtagelser hos begge køn, og at mændene i dag er mere sammen med deres børn end tidligere.

Det kønsopdelte arbejdsmarked

Den anden forklaring er, at arbejdsmarkedet er kønsopdelt med forholdsvis flere kvinder i den offentlige sektor, hvor rettighederne til sygedage generelt er bedre end i det private erhvervsliv, siger Anette Borchorst.

- Der er en tendens til, at der er bedre familievenlige ordninger i det offentlige end i det private. Og kvinder er i langt højere grad ansat i det offentlige end i det private, siger hun og henviser til, at omkring tre ud af fire af de ansatte i kommunerne er kvinder. I den private sektor er cirka to ud af tre mænd.

Der er ingen erhverv, hvor mænd har flere dage med barn syg end kvinder i samme erhverv.

(© DR/Mads Rafte Hein)

Mænd gør karriere

En tredje forklaring kan være, at fædre med små børn oftere er i overordnede stillinger sammenlignet med mødre, siger Mogens Nygaard Christoffersen, seniorforsker ved SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

- Mænd, der bliver fædre, klarer sig gennemgående godt på arbejdsmarkedet, og mødrene gør ikke i samme udstrækning karriere. Fædrene er gennemgående et par år ældre end mødrene, forklarer han.

Når man ser på offentlige og private arbejdspladser, er der også forskel på afholdelse af børns sygedage. Ansatte i offentlig service og forvaltning havde gennemsnitligt 0,72 fraværsdage på grund af syge børn i 2014, mens ansatte i virksomheder og organisationer havde 0,42 dage.

Starter ved fødslen

Professor Thomas P. Boje i Sociologi fra Roskilde Universitetscenter er enig i, at kvinderne tager mere omsorgsansvar end mændene. Han har forsket i forholdet mellem familie- og arbejdsliv i Europa, og han forklarer, at skævheden begynder ved kvindernes barselsorlov.

- Det er langt, langt overvejende kvinderne, der tager barsel- og forældreorlov. Det betyder, at der allerede fra starten er etableret et mønster, hvor mor tager ansvaret for barnet ved sygdom, siger han.

  • De 914.957 arbejdsdage er omregnet fra timer, som forældrene har været fraværende på grund af barns sygdom.

  • Det betyder, at hvis en forælder har været væk to halve dage, tæller det kun som en dag. Samtidig kan en fraværsdag reelt dække over flere dage, hvis forældre arbejder på deltid. Dette skyldes, at en fraværsdag måles som 7,4 timer.

  • Ved fraværsdage pr. fuldtidsansat er fraværet fordelt ud på alle fuldtidsansatte, uanset om de har børn eller ej.

  • Kilde: Danmarks Statistik

Facebook
Twitter