MRSA-eksperter: Sørgeligt at ministeren gør knæfald for landbruget

Der er alt for tætte bånd mellem fødevareministeriet og landbruget, siger to eksperter i antibiotikaresistens.

Fødevareminister Esben Lunde Larsen er under beskydning fra to MRSA-eksperter for at lempe på kravene til omstridt antibiotikum. (Foto: Claus bech © Scanpix)

Fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) og fødevarestyrelsen mere end halverede niveauet for, hvor meget det udskældte og resistensskabende antibiotikum Tetracyklin skal tælle i svineproducenternes medicinregnskab.

Det får nu kritik af to af landets fremmeste eksperter i antibiotikaresistens.

-Det er dybt betænkeligt, at vi igen ser fødevareministeren og fødevarestyrelsen gøre knæfald for landbruget. Det bekræfter deres alt for tætte bånd til hinanden, siger professor og leder af MRSA-videnscenteret på Hvidovre Hospital, Henrik Westh.

Også professor i klinisk mikrobiologi ved Odense Universitetshospital, Hans Jørn Kolmos, er skuffet over fødevareministeren.

-Fødevarestyrelsen og ministeriet handler jo i direkte modstrid mod et stort folketingsflertals udtrykkelige ønske, nemlig at Tetracyklin skal udfases hurtigst muligt. Det tyder desværre på alt for tætte bånd til svineindustrien, siger professor i Klinisk Mikrobiologi og forskningsleder ved Odense Universitetshospital, Hans Jørn Kolmos.

Det har ikke været muligt at interviewe fødevareminister Esben Lunde Larsen, men han skriver til DR i en mail:

-Jeg er hverken dyrlæge eller veterinærforsker. Jeg er politiker, og derfor er jeg afhængig af de faglige input, jeg får. Dem lytter jeg til, og det har jeg også gjort her, skriver fødevareministeren.

Fødevarestyrelsen: Tetracyklin skal tælle 50 procent ekstra

Et meget bredt flertal i folketinget vedtog i april 2015, at antibiotikummet Tetracyklin, som svineproducenterne bruger mere end 20 tons af om året, skal udfases hurtigst muligt.

Det skulle ske ved, at stoffet tæller ekstra i svineproducenternes medicinregnskab, så de hurtigere får et såkaldt gult kort og bøder for overforbrug, hvis de bruger Tetracyklin fremfor mindre skadelige antibiotika.

Fødevarestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra landbruget, dyrlægerne, veterinærmedicinindustrien samt folk fra Københavns Universitet og DTU.

Efter at have diskuteret med arbejdsgruppen, hvor meget ekstra Tetracyklin skal tælle i medicinregnskabet, lagde fødevarestyrelsen sig fast på en faktor 1,5. Det vil sige, at brug af stoffet skal tælle 50 procent ekstra i medicinregnskabet.

I fødevarestyrelsen udkast til bekendtgørelse om stramningen stod der:

”Tetracykliner vægtes med faktor 1,5. Hermed skabes incitament til at ændre forbruget af Tetracyklin……, og dermed sænke risikoen for resistensudvikling og MRSA-forekomst”.

Fra 50 procent til 20 procent

Landbrug & Fødevarer, Den Danske Dyrlægeforening og Veterinærmedicinsk Industriforening protesterede i deres høringssvar over, at fødevarestyrelsen ville lade Tetracyklin tælle med 50 procent mere i medicinregnskabet.

De foreslog en faktor på højst 1,2 (20 procent ekstra), og kort tid efter ændrede styrelsen sin anbefaling til 1,2. Dette godkendte fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) efter at have konsulteret DTU Veterinærinstituttet.

Fødevarestyrelsen har ikke ønsket at lade sig interviewe om sagen, men souschef Tim Petersen skriver til DR:

-Fødevarestyrelsen fik fra flere af interessenterne fra arbejdsgruppen et høringssvar, hvor interessenterne fremførte, at der ikke var grundlag for at fastholde, at en faktor på 1,5 var nødvendig for at nå en udfasning af tetracyklinforbruget, og at der var bekymring for, at en for kraftig indsats kunne føre til, at syge dyr ikke fik den påkrævede behandling, skriver fødevarestyrelsens souschef.

Det giver professor Hans Jørn Kolmos ikke meget for.

-Fødevarestyrelsens egne eksperter har jo peget på, at Tetracyklin kan erstattes med andre langt mindre skadelige antibiotika. Det er på den baggrund helt uforståeligt, at styrelsen og ministeren foretager dette knæfald for erhvervet og mere end halverer graden for, hvor meget brug af Tetracyklin skal tælle i svineproducenternes medicinregnskab, siger Hans Jørn Kolmos.

Professor: Smittespredningen vil fortsætte

De to eksperter peger på, at der skal drastiske midler til, hvis spredningen af den resistente stafylokokbakterie MRSA CC 398 fra svinefarmene til befolkningen skal standses eller blot begrænses.

-Ministeren godkendte nedsættelsen og prioriterede dermed erhvervsinteresser over sundhed og risiko for resistente bakterier. Det er beklageligt, for det betyder, at smittespredningen fortsætter, lyder det fra professor Hans Jørn Kolmos.

Fødevareminister Esben Lunde Larsen fremhæver, at inden han godkendte, at faktoren blev sænket fra 1,5 til 1,2 blev det forelagt for eksperterne fra DTU Veterinærinstituttet.

-Jeg lytter til den faglige rådgivning, der bliver præsenteret for mig, og i denne sag hviler den blandt andet på DTU Veterinærinstituttet. De har ikke fundet anledning til at anfægte den endeligt fastsatte faktor, skriver ministeren til DR.

Forbruget faldt i juli

Den nye bekendtgørelse trådte i kraft 1. juli 2016, så efter den dato tæller brug af Tetracyklin altså med 20 procent ekstra i svineproducenternes medicinregnskab.

Forbruget af Tetracyklin i svineproduktionen faldt i juli 2016 i forhold til juli 2015.

Professor Hans Jørn Kolmos mener, at faldet kunne have været meget større.

-Det er muligt, at forbruget af Tetracyklin i svineproduktionen er faldet i juli måned 2016. Men enhver kan sige sig selv, at hvis brug af Tetracyklin talte mere end dobbelt så meget i svineproducentens medicinregnskab, så ville forbruget falde hurtigere - og langt mere. Vi skal jo ikke blot reducere forbruget. Vi skal udfase det helt, siger Hans Jørn Kolmos.

Fødevareministeren skriver til DR, at han nu vil afvente forbrugstallene for tredje kvartal 2016 og se, om landbruget af egen fri vilje nedbringer forbruget.

-Jeg vil overveje, om vi skal justere på faktoren specielt for Tetracyklin, såfremt forbruget ikke falder, skriver Esben Lunde Larsen (V).

Professor Henrik Westh hæfter sig ved, at erhvervet selv har lovet at halvere brugen af det problematiske stof.

-Fødevarestyrelsens udspil med at vægte Tetracyklin forbruget med en faktor 1,5 på var fornuftigt og realistisk og i tråd med de politiske udmeldinger og langt mindre strengt end erhvervets eget løfte om at halvere forbruget af Tetracyklin. Det er derfor helt uforståeligt, at Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen med et pennestrøg kunne rette faktoren ned til 1,2 – præcis som erhvervet ønskede, siger professor Henrik Westh.

Facebook
Twitter