Musiklærere som censorer i engelsk

Både lærere og elever i gymnasiet er utilfredse med, at lærerne skal give karakterer i fag, som de ikke underviser i, når de skal bedømme gymnasieelevernes store afsluttende skriftlige prøve.

Bare fordi man kan spille guitar, er det ikke sikkert, at man kan bedømme en opgave i engelsk, mener både gymnasielærere og elever. (Foto: Ana Paola Oliveira Loeblein © Stock Xchng)

Både lærere og elever i gymnasiet er utilfredse med, at lærerne skal give karakterer i fag, som de ikke underviser i, skriver Politiken.

Når det gælder gymnasiets helt store afsluttende skriftlige prøve – det såkaldte studieretningsprojekt – er der store problemer. Eleverne skriver projektet på tværs af to hovedfag.

Efterfølgende er det op til elevens faglærer og en censor i det andet fag at bedømme opgaven. Det betyder, at hverken lærer eller censor nødvendigvis i stand til at vurdere, om den andens bedømmelse er rimelig.

Censor og lærer i begge fag

Det er et problem, mener Lotte Hornholt, der er pressemedarbejder i Gymnasieskolernes Lærerforening.

- Der er mange lærere, der henvender sig med problemer i de tværfaglige projekter, fortæller hun til Politiken.

Musik- og idrætslærer Gerda Munch Kofoed, der underviser på Christianshavns Gymnasium, er censor på en række studieretningsprojekter, der kombinerer faget musik med historie, samfundsfag eller engelsk.

Svært at bedømme

Hun synes, at hun har svært ved at bedømme de tværfaglige opgaver.

- Det er underligt at være censor på en opgave, hvor der er afsnit, man ikke forstår. I situationer, hvor eleven ikke har det så godt med sin egen lærer, risikerer man, at det stiller eleven dårligere, siger hun til Politiken.

Ambitionerne i gymnasiereformen, hvor eleverne skal arbejde selvstændigt på tværs af faggrænser, tørner altså sammen med den virkeligheden, hvor lærere og censorer skal uddele karakterer i emner, de intet aner om.

Tysk censor i historie

Kaare Winkel Pedersen underviser i historie og billedkunst på Ishøj Gymnasium.

Han sidder med en opgave, der kombinerer tysk og historie, hvor han skal have en censor i tysk fra en anden skole.

Censoren kender ikke historiefaget og kan derfor ikke være med til at vurdere, om bedømmelsen af det historiske indhold er korrekt.

Handler om retssikkerhed

Karakteren for studieretningsprojektet fylder rigtig meget på det samlede eksamensbevis, da karakteren for opgaven tæller dobbelt.

- Det er en tung karakter, så jeg synes, at elevernes retssikkerhed er på spil, siger han til Politiken.

Det er der imidlertid ikke noget problem i, mener undervisningskonsulent i Undervisningsministeriet Søren Wagner.

- Når karakteren skal gives, må man tro på, at det er to professionelle lærere, som kan belyse opgaven ud fra hver sin faglige vinkel og forhandle sig frem til en karakter. Elevens retssikkerhed består i, at det er professionelle lærere, som agerer professionelt, siger han.