Musikpude kan hjælpe patienter

Danske og udenlandske forskere arbejderpå at få indført musikterapi som et naturligt led i behandlingen på hospitaler, skriver Jyllands-Posten.

Danske og udenlandske forskere arbejder på at få indførtmusikterapi som et naturligt led i behandlingen på hospitaler,skriver Jyllands-Posten.

Musik har en beroligende effekt og kan i mange tilfældenedbringe forbruget af beroligende og smertestillende medicin.

Det viser et forskningsprojekt ledet af overlæge Per Thorgaardfra Aalborg Universitetshospital.

En hovedpude, som spiller beroligende musik, viste sig at havepositiv effekt på patienter, som vågner af narkose.

Hele 96 pct. af forsøgspatienterne i undersøgelsen foretrak atvågne med hovedet på den spillende hovedpude.

Facebook
Twitter