Muslimske friskoler får dumpekarakter

Friskolelovens bestemmelser overholdes ikke på en række punkter på landets muslimske friskoler. Det konkluderer et omfattende forskningsprojekt. Det er blandt andet de autoritære metoder, den er gal med.

Børnene i de muslimske friskoler får ikke de fornødne medborger-færdigheder, mener en antropolog. Eleverne på billedet har ikke noget med det konkrete forskningsprojekt at gøre.

Undervisningen på landets muslimske friskoler opfylder på flere områder ikke friskolelovens bestemmelser. Det konkluderer et forskningsprojekt fra Carsten Niebuhr Instituttet.

Antropolog Annette Haaber Ihle har fulgt elever på tre muslimske friskoler i et år for at se, om de blev opdraget som gode og loyale medborgere, skriver Berlingske Tidende.

Undervisningen i dansk og matematik står mål med, hvad der kræves i folkeskolen, men det gælder ikke i kreative fag som billedkunst, gymnastik, fysik og håndgerning. Indholdet og de autoritære metoder i religion og modersmål står heller ikke mål med kravene.

Mangler medborger-færdigheder

Annette Haaber Ihle mener ikke, at børnene får de såkaldte medborger-færdigheder, som er naturlige i folkeskolen.

- Børnene skal lære at arbejde i grupper og løse sociale problemer i klassen, siger hun.

Friskolerne er populære blandt velfungerende muslimske forældre, der har ambitioner på deres børns vegne.

- Forældrene er meget bogligt orienterede og autoritære i deres forståelse af dannelsesidealet. Folkeskolen opererer med et andet dannelsesideal, der betyder, at læreren ikke kan nøjes med envejs-kommunikation. Udenadslære giver ikke pote, når man skal ud på arbejdsmarkedet, siger Haaber Ihle.

De tre muslimske friskoler, som antropolog Annette Haaber Ihle har fulgt, ønsker at være anonyme.