Muslimske kvinder bliver læger og tandlæger

Fremtidens læger og tandlæger er muslimske kvinder med indvandrer-baggrund. De unge kvinder på medicin- og tandlægestudierne udgør en markant undtagelse fra statistikkerne om, hvordan børn af indvandrere klarer sig.

Når vi i fremtiden skal til læge eller tandlæge, vil vi i stortomfang blive behandlet af kvinder med indvandrerbaggrund.

I en tid, hvor det ikke vrimler med positive statistikker omandengenerationsindvandrere, udgør de unge kvinder på studier sommedicin og tandlæge en markant undtagelse, skriver BerlingskeTidende.

- Vi har rigtig mange, som er sindssygt dygtige, dejligtambitiøse og ikke det mindste undertrykte. De er tro over for, hvadde kommer fra, men også parate til at give den en skalle, sigerstudiechef på Københavns Universitet Jacob Lange.

10-15 pct. indvandrere

Det er ikke tilladt at registrere, hvor stor en del af det samledeantal studerende, der er andengenerationsindvandrere. Men blandttandlæge- og medicinstuderende skyder Jacob Lange på, at det ermellem 10 og 15 procent, mens der stadig er meget fåandengenerationsindvandrere på humaniora.

- Mønsteret gælder især for de eksakte fag. Jura, læge,ingeniør. Der ved man, hvad man kan blive, og det er et fastfænomen for mønsterbrydere. Det er lettere at forklare og forsvarei baglandet at læse til læge end måske gymnasielærer. Du studererikke for at studere, men fordi du gerne vil være noget. Det er etklassisk fænomen i den sociale opstigning.

Forandringer i familien

Også i familien er der forandringer på vej.

Ifølge den tyrkiskfødte kultursociolog Mehmet Ümit Necef, som ertilknyttet Syddansk Universitet, oplever pigerne i disse år enlangsom frigørelse fra det traditionelle familiemønster.

- En del af pigerne slås for den fulde frihed og retten til atleve et liv, som danske piger lever, og i de tilfælde kommer detlet til konflikt med forældrene. Men for de fleste er det enfrigørelse, der i høj grad handler om at være forankret i detmuslimske tros- og familiemønster, samtidig med at de udviderrammerne i deres eget liv, siger Mehmet Ümit Necef.

Facebook
Twitter