Myndigheder: Situationen er alvorlig – leg ikke katastrofeturist

Stigende vandstande gør det flere steder i landet farligt at bevæge sig ud.

Højvande ved Børsen (Foto: Brian Dehli)

Selvom du er lokalkendt, skal du tænke dig om, hvis du bor i områder, der er ramt af stigende vandstand.

Det var beskeden, da National Operativ Stab holdt pressemøde klokken 18.

- Selv om man er kendt, skal man ikke bevæge sig ud i nærheden af vandkanten, og man skal ikke lege katastrofeturist, for man går bare i vejen for beredskabet, lød det fra Rigspolitiet.

- Vi betragter det som en meget alvorlig situation.

Flere 100-årshændelser

Vagthavende meteorolog Frank Nielsen sagde på pressemødet, at det er en meget usædvanlig situation. Flere steder er der tale om såkaldte 100-årshændelser og rekorder, der går endnu længere tilbage.

Operativ chef i Beredskabsstyrelsen, Lars Høg Schou, sagde, at der foregår et større koordineringsarbejde for at imødegå det voldsomme vejr.

- De statslige og kommunale beredskaber samarbejder om at have folk og materiel de steder, der er truet af oversvømmelser. Det statslige beredskab har seks kaserner, der flytter materiel og styrker rundt i landet og bruger det, hvor det giver mest mening.

Myndighederne har netop udsendt en ny beredskabsmeddelelse, hvor man råder borgerne til at være forsigtige.

- Forhøjet vandstand vil medføre store kystoversvømmelser og dermed livsfare for folk, der færdes i mørke i de oversvømmede områder. Desuden ventes betydelig skade på bygninger og kystsikring.

- Offentligheden opfordres til under højvandet at undgå al unødig færdsel i de kystområder, der risikerer at blive oversvømmet.