Myndighederne vil snart kunne sende højlydte advarsler til alle i Danmark med en smartphone

Et nyt digitalt varslingssystem træder i kraft fra april. En god idé, mener ekspert.

Fremover vil der automatisk blive udsendt beskeder til alle telefoner i et fareområde.

En høj, gennemtrængende tone og en meddelelse om, at en brand i nærheden udvikler farlig røg, så man skal søge indenfor og lukke døre og vinduer.

Det kan være et eksempel på en beredskabsmeddelelse, som fremover automatisk ryger direkte ind på alle mobiltelefoner i et berørt område uden, at du har hentet en app eller lignende.

Fra april indføres S!RENEN, som er et nyt digitalt varslingssystem, der skal supplere fysiske sirener og beredskabsmeddelelser på for eksempel DR's platforme.

- Med det her system får vi en måde at advare på, som går direkte ind på den enkeltes mobiltelefon, og udover at man kan høre de fysiske sirener, så står der, hvad der er sket, og hvad man skal gøre, siger Laila Reenberg, der er direktør ved Beredskabsstyrelsen.

Det er Beredskabsstyrelsen, der i samarbejde med Rigspolitiet skal stå for at drive det nye system.

Her kan du se Laila Reenberg demonstrere, hvordan S!RENEN virker:

Envejskommunikation

S!RENEN er baseret på en teknologi, der hedder "cell broadcast".

Det betyder, at myndighederne kan sende advarsler fra telemasterne ud til mobiltelefoner i et afgrænset område.

Kommunikationen går kun én vej og man kan ikke svare på beredskabsmeddelelserne, ligesom myndighederne hverken modtager data om borgernes mobiltelefoner eller placering, når en advarsel udsendes.

- Man kommer ikke ind på den enkeltes telefon. Det er alene et signal, der går ind, og der er ingen registrering af nogen art, siger Laila Reenberg.

Ekspert: En god idé, men vi er ikke i mål

Hele projektet er sat i søen, fordi et EU-direktiv fra 2018 slog fast, at alle borgere i EU skal kunne blive advaret via mobiltelefon på tværs af EU i tilfælde af kriser og katastrofer.

Derfor vil mobiltelefoner med udenlandske SIM-kort også modtage informationerne på engelsk, siger Laila Reenberg.

Og det er et godt nyt redskab, som Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet her har fået, lyder det fra Nina Blom Andersen, der er ekspert i risiko- og krisekommunikation og underviser på katastrofe- og risikomanageruddannelsen på Københavns Professionshøjskole.

Det giver nemlig mulighed for at sende information direkte til folk, fremfor de selv skal finde det hos for eksempel DR eller TV2.

- Det er en god idé, fordi den sirene, vi kender fra i dag, ikke umiddelbart giver information, om hvad varslingen handler om.

- Så hvis vi har en hændelse, og det skal gå rigtig stærkt med at varsle folk, så springer vi simpelthen en par skridt frem i processen i forhold til at få folk til at efterleve varslingen, siger Nina Blom Andersen.

Hun understreger samtidig, at der er nogle grupper, der ikke vil få glæde af S!RENEN, og derfor er vi endnu ikke helt der, hvor vi skal være i forhold til varslinger.

- Det er en af de bedste redskaber, man har lige nu, men vi er ikke i mål. Der er nogle grupper, man simpelthen ikke når på denne her måde.

- Det kan for eksempel være ældre mennesker, der ikke har en smartphone eller bare mangler nogle digitale evner. Eller folk, der har svært ved at læse, eller ikke forstår det sprog, varslingerne sendes ud på.

Børn modtager også varslingerne

Det er ikke muligt at komme uden om at modtage meddelelsen, hvis man befinder sig i det berørte område og har en smartphone. Heller ikke hvis ens telefon står på lydløs eller på flytilstand.

Det betyder, at meddelelserne også vil blive sendt ud til børn, der måske kan se det som en lidt voldsom melding, at der for eksempel er giftig røg i deres nabolag.

Og her er det vigtigt, at man som forælder tager en god snak med børnene, siger Signe Nielsen, der er formand for Forældrenes Landsorganisation – FOLA.

- Man skal starte med at huske at sige til dem, at det her blev besluttet, længe inden krigen i Ukraine brød ud, så man skal huske at understrege, at det ikke er, fordi der er udbrudt krig tæt på dem, at de får denne her alarm, siger Signe Nielsen, der sammen med resten af FOLA er kommet med input til udformningen af S!RENEN.

I den forbindelse overvejede man også, om man overhovedet syntes, at det var en god idé, at børn skulle modtage meddelelserne fra S!RENEN.

- Vi spurgte os selv, om vi ville være glade, hvis vores børn ikke fik de beskeder, og det ville vi ikke. De skal også vide, hvis der for eksempel er giftig røg, og de skal gå ind og tage fat i en voksen.

Foruden FOLA har beredskabet været i kontakt med en lang række organisationer om udviklingen af S!RENEN for at undgå, at nogle bliver unødvendigt skræmt over beskederne.

Af samme grund indleder man nu også en kampagne for at gøre borgere opmærksomme på, at systemet udrulles fra april.

'Vi gør det for borgernes skyld'

Det er Forsvarsministeriet, der i samarbejde med Justitsministeriet og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet står bag projektet.

Og fungerende forsvarsminister, Troels Lund Poulsen (V), hilser de digitale sirener velkomne.

- Jeg synes, det her er en rigtig brugervenlig model, for alle har jo en telefon i dag, og så får man en bedre adgang til at komme i dialog med de mennesker, der er berørt af en katastrofe, siger han.

Han kan ikke udelukke, at nogle kan blive skræmte over at få beredskabsmeddelelser direkte ind på telefonen.

- Men vi gør det jo for borgernes skyld. Det er ikke for at genere nogen. Vi gør det for at give den bedst mulige tryghed, i tilfælde af at vi har større hændelser, som kræver, at folk skal være klar over, at de skal agere på en bestemt måde, siger han.

Laila Reenberg understreger, at man som borger kun vil få en meddelelse på sin telefon i meget alvorlige situationer, hvor der er flere menneskeliv i fare.

- De fleste danskere vil forhåbentligt opleve det her meget sjældent, ud over den ene gang om året, hvor vi tester systemet, siger hun.

S!RENEN vil blive testet den første onsdag i maj, ligesom de fysiske sirener.