Mysteriet om Scandinavian Star: 26 år med uvished

TIDSLINJE 1990-2015 Debatten om ansvaret for Scandinavian Star-ulykken raser stadig, selv om det er mere end et kvart århundrede siden, færgen brændte.

159 personer omkom, da færgen Scandinavian Star i 1990 brød i brand. (Foto: Joakim Roos © Scanpix)

To besætningsmedlemmer stod bag den voldsomme brand på færgen Scandinavian Star tilbage i 1990.

Det påstår den danske hovedundersøger af branden, Flemming Thue Jensen, i dag i Politiken.

Den melding giver endnu et lag i historien om nyere tids største dødsbrand. Se de vigtigste nedslag i historien om Scandinavian Star

April 1990

Natten til lørdag d. 7. april 1990 brød den første brand ud på Scandinavian Star. På det tidspunkt befandt færgen sig i Oslo-fjorden ca. 40 sømil, ca. 70 km, syd for Færder.

Branden begynder, da en person sætter ild til nogle lagner. Branden blev slukket, men brandalarmen gik aldrig i gang. Kort tid efter startede endnu en brand, der spredte sig lynhurtigt, og det det følgende halvandet døgn fortsatte nye brande med at opstå.

Dagen efter branden kunne politiet desuden fortælle, at man arbejdede ud fra en teori om, at brandene var påsatte.

Hør hvordan de evakuerede passagerer fra Scandinavian Star oplevede ulykken.

Januar 1991

Norsk politi vælger at indstille efterforskningen af branden på Scandinavian Star.

Samtlige 245 passagerer, der overlevede branden, havde et alibi, og politiet konkluderede derfor, at brandstifteren måtte være blandt de omkomne.

Ifølge politiet peger alle indicier mod en 37-årig dansk lastbilchauffør, som tidligere er blevet dømt for brandstiftelse.

Blandt andet skulle en dansk kvinde have udpeget ham – et udsagn, som hun afviser i 2006, da hun for første gang hører om det og ser et billede af lastbilchaufføren.

Februar 1991

31. januar 1991 præsenterer det skandinaviske granskningsudvalg en 900 sider lang rapport om ulykken på Scandinavian Star.

Heri konkluderes det, at skibet ikke var sejlklart og at der skete flere brud på de internationale regler for sikkerhed til søs. Blandt andet var mandskabet ikke indført i brandøvelser og sikkerhedsudstyret om bord, skriver Politiken 1. februar.

Se TV Avisens ekstraudsendelse om Scandinavian Star katastrofen i 1990.

Desuden blev en egentlig redningsaktion ikke iværksat af besætningen. Ansvaret for alt dette var rederen og kaptajnens, konkluderer rapporten.

November 1993

Højesteret skærper straffen fra Sø- og Handelsretten mod de tre ansvarlige i forbindelse med ulykken på Scandinavian Star til seks måneders hæfte.

I Sø- og Handelsretten var reder Henrik Johansen og rederiets tidligere direktør Ole B. Hansen hver idømt 40 dages hæfte, mens den norske kaptajn Hugo Larsen blev idømt 60 dages hæfte.

Foruden det halve års hæfte fik Henrik Johansen og Ole B. Hansen desuden frataget retten til at drive rederivirksomhed og disponere over skibe "indtil videre", som det formuleres.

Halvandet døgn efter den første brand opstod på Scandinavian Star var der stadig brug for brandslukning. (Foto: CLAUS BJØRN LARSEN © Scanpix)

Marts 1996

Rigsadvokaten afviser at genoptage en undersøgelse af sagen om Scandinavian Star, selvom en gruppe af efterladte efter ulykken har præsenteret nye oplysninger, der skulle pege på, at Henrik Johansen og Ole B. Hansen blot var stråmænd.

Afvisningen forklares med, at forældelsesfristen er overskredet.

Gruppen klager over afgørelsen til daværende justitsminister Frank Jensen (S), der også afviser også at genoptage sagen året efter.

April 1997

Den daværende norske regering presses til at kulegrave ejerforholdene omkring Scandinavian Star, efter at Jyllands-Posten og Bergens Tidende i en række artikler havde sat spørgsmålstegn ved de tidligere konklusioner.

Blandt andet påpeger aviserne, at skibet reelt ikke var ejet af Henrik Johansen, men af selskabet Sea Escape, der også fik udbetalt forsikringssummen.

Skibet var forsikret for 24 millioner dollars, men baseret på en beregning af reparationsomkostningerne fik Sea Escape kun 14 millioner dollars udbetalt, skriver Politiken i dag.

Januar 2005

Rigsadvokaten afviser at genåbne sagen om Scandinavian Star efter at have brugt to et halvt år på at gennemgå sagen endnu engang.

Forklaringen er blandt andet, at det ikke vil føre til domsfældelse af andre end de tre, som allerede er dømt.

Den overlevende fra branden, Mike Axdal, klager til justitsminister Lene Espersen (K), men i juli 2006 slår Justitsministeriet fast, at Rigsadvokatens afvisning var korrekt.

Arkivfoto fra 2002 af Mike Axdal, der overlevede branden på Scandinavian Star, men mistede både sin far og bror. Han har siden kæmpet for at få sandheden om katastrofen frem. (Foto: NILS MEILVANG © Scanpix)

December 2010

Endnu engang afviser rigsadvokaten at indlede en ny efterforskning af branden på Scandinavian Star.

Årsagen er, at en ”fornyet efterforskning ikke vil kunne føre til nye straffesager”, fremgår det ifølge Politiken i et notat.

Det var den daværende justitsminister Lars Barfoed (K), som havde bedt Rigsadvokaten undersøge sagen, efter der var kommet nye oplysninger frem - blandt andet fra svenske brandeksperter, der stillede spørgsmålstegn ved konklusionerne.

April 2013

En uafhængig norsk-svensk ekspertgruppe kritiserer efterforskningen af branden, efter at have gennemgået flere end 23.000 af dens dokumenter.

Blandt andet har norsk politi ikke undersøgt vidneforklaringer om, at et besætningsmedlem modtog et stort pengebeløb i en konvolut efter katastrofen, og efterforskede heller ikke de sidste brande, selvom den tidligere formodede bagmand allerede var omkommet på det tidspunkt og ikke kunne stå bag.

Ekspertgruppen siger direkte, at det kun kan være besætningsmedemmer som står bag, samt at de mener, at forsikringssvindel kan have været motivet bag.

Juni 2014

Norsk politi genåbner efterforskningen af brandene på Scandinavian Star.

Årsagen er den store mængde materiale, som er kommet frem siden efterforskningen blev indstillet.

Januar 2015

Norges storting vælger at nedsætte en undersøgelseskommission, der skal undersøge omstændighederne ved færgebranden på Scandinavian Star.

I anledning af 25 året for branden på færgen Scandinavian Star, blev der afholdt en mindeceremoni på havnen i Frederikshavn hvor færgen skulle være lagt til kaj. På stedet vil der til efteråret blive rejst et mindesmærke for de omkomne. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Februar 2016

Søfartsstyrelsens hovedundersøger af branden, den nu pensionerede skibsinspektør Flemming Thue Jensen, vælger at stå frem og forklare, at to besætningsmedlemmer skulle stå bag branden.

Årsagen til, at han ikke har delt sin forklaring med offentligheden før er, at han som chef i Søfartsstyrelsen var "bundet på hænder og fødder".

Flemming Thue Jensen afviser dog at udpege de to besætningsmedlemmer.

Se og hør Flemming Thue Jensens forklaring af, hvad han oplevede som Søfartstyrelsens hovedundersøger i sagen i klippet foroven.

Facebook
Twitter