Mystikken breder sig om ministers rolle i svinemedicin-sag

Flere partier beskylder fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) for at have talt usandt overfor Folketinget.

Fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) er kommet i politisk modvind i den såkaldte tetracyklin-sag. (Foto: Ólafur Steinar Gestsson © Scanpix)

Forvirringen vokser i den såkaldte tetracyklin-sag.

Først begrundede fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) sin lempelse af krav til det omstridte antibiotikum tetracyklin med en tilsyneladende usand forklaring om, at det skete på baggrund af faglig rådgivning fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Så vendte ministeren på en tallerken og skærpede kravet til antibiotikummet – nu med en tilsyneladende usand begrundelse om, at også det skete på baggrund af faglig rådgivning fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Hvad er op og ned i denne sag? Det vil flere af folketingets partier nu gerne vide.

- Dette forløb bliver tilsyneladende mere og mere speget. Har ministeren talt usandt, eller er han blevet misinformeret? Og i givet fald af hvem? Det skal vi have opklaret, siger fødevareordfører Lise Bech fra Dansk Folkeparti.

Afviser at have givet forkerte oplysninger

Også Enhedslistens fødevareordfører undrer sig.

- Det er absurd, at fødevareministeren gentagne gange kommer med nye forklaringer om DTU's rådgivning.

Først fortæller ministeren, at han læner sig op ad DTU's rådgivning i forhold til at sætte vægtningen ned. Så fortæller han, at han ikke havde fået at vide, at DTU havde vurderet, at sænkningen kunne forsinke udfasning af tetracyklin. Ingen af delene er rigtigt. Det er en ganske alvorlig sag, når en fødevareminister gentagne gange giver folketinget misvisende oplysninger, siger Enhedslistens miljøordfører, Maria Reumert Gjerding.

Fødevareminister Esben Lunde Larsen afviser at have afgivet forkerte oplysninger. Ministerens pressechef skriver til DR, at ministerens embedsmænd ikke gav ministeren fyldestgørende oplysninger, og at det er derfor, at han afgav forkerte oplysninger.

Pressechefen har fremsendt et notat om en telefonsamtale mellem en kontorchef i Fødevarestyrelsen og en konsulent fra DTU - et notat, som ministeren mener støtter hans forklaring.

Det har ikke været muligt at interviewe ministeren om sagen.

Faktor nedsat fra 50 til 20 procent

Sagen handler om det udskældte og resistensskabende antibiotikum tetracyklin, som et bredt folketingsflertal i den såkaldte MRSA-handlingsplan fra april 2015 besluttede skal udfases fra svineproduktionen hurtigst muligt.

Det skal gøres ved, at tetracyklin tæller ekstra i svineproducenternes medicinregnskab, så de hurtigere får et gult kort, hvis de bruger tetracyklin fremfor et andet mindre problematisk stof.

Da Fødevarestyrelsen i maj 2016 sendte udkast til bekendtgørelse i høring, satte styrelsen vægtningen af tetracyklin til faktor 1,5. Det vil sige, at stoffet skulle tælle 50 procent ekstra i medicinregnskabet.

Men landbruget, dyrlægerne og medicinindustrien protesterede i deres høringssvar og skrev, at tetracyklin højst burde vægtes med 1,2, fordi der ellers er risiko for, at syge dyr ikke vil blive behandlet.

I det endelige høringsnotat og senere i selve bekendtgørelsen føjede Fødevarestyrelsen erhvervet og industrien og nedsatte faktoren til 1,2, således at tetracyklin nu tæller 20 procent ekstra i svineproducenternes medicinregnskab og ikke de 50 procent ekstra, som Fødevarestyrelsen i sit udspil mente var nødvendigt for at opnå en hurtig udfasning af stoffet.

Fødevareminister Esben Lunde Larsen bekræftede forrige torsdag overfor DR, at nedsættelsen af faktoren fra 1,5 til 1,2 skete med hans personlige godkendelse. Ifølge ministeren godkendte han nedsættelsen 28. juni 2016.

Minister om nedsættelse: DTU rådgav mig

Da DR bragte historien om nedsættelsen, mødte ministeren kritik fra flere partier bag MRSA-handlingsplanen. De mente, at ministeren handlede i direkte modstrid med handlingsplanens intentioner.

Ministerens begrundelse for at lempe på kravet til tetracyklin var, at han støttede sig til den faglige rådgivning fra eksperterne på DTU Veterinærinstituttet.

- Jeg lytter til den faglige rådgivning, der bliver præsenteret for mig, og i denne sag hviler den blandt andet på DTU Veterinærinstituttet. De har ikke fundet anledning til at anfægte den endeligt fastsatte faktor, skrev Esben Lunde Larsen forrige fredag til DR.

DTU: Vi har ikke sagt god for nedsættelsen

Den udlægning kan den ansvarlige seniorrådgiver på DTU Veterinærinstituttet, Sven Erik Jorsal, imidlertid ikke genkende.

Han oplyser til DR, at han 21. juni 2016 telefonisk blev spurgt af en kontorchef fra Fødevarestyrelsen, om DTU mente, at en faktor på 1,2 ville være tilstrækkeligt til at udfase tetracyklin fra svineproduktionen.

- Jeg svarede, at DTU ikke kan tage stilling til, om den ene eller den anden faktor er tilstrækkelig til at udfase stoffet, fordi vi ikke har data til at vurdere spørgsmålet, siger veterinærkonsulent ved DTU, Sven Erik Jorsal.

Kovending fra ministeren

Efter at DTU havde undsagt ministerens forklaring, vendte Esben Lunde Larsen tirsdag d. 27. september pludselig på en tallerken og satte faktoren op til 1,5 – ganske som hans egen styrelse oprindeligt havde foreslået, før landbruget protesterede.

Nu forklarede ministeren, at han ikke var blevet ordentligt orienteret om, hvad DTU egentlig havde sagt.

- Jeg er i forbindelse med denne sag ikke blevet oplyst af mit ministerium, at DTU vurderer, at udfasning af tetracyklin kan blive forsinket, hvis omregningsfaktoren for tetracyklin fastsættes til 1,2 i stedet for 1,5, skrev ministeren i en pressemeddelelse.

Ministerens egne embedsmænd havde unladt at fortælle ham, at DTU Veterinærinstituttet frarådede en lempelse af kravene til tetracyklin, fordi instituttet mente, at den lavere faktor kunne forsinke en udfasning, lød altså forklaringen fra ministeren.

DTU: Vi har heller ikke talt imod en nedsættelse

Men heller ikke denne forklaring kan forskerne på DTU genkende. DTU fastholder, at Veterinærinstituttet hverken har anbefalet det ene eller det andet.

-Der er ikke noget nyt i sagen fra DTU Vet’s side. Vi afgav svar til Fødevarestyrelsen ved omtalte telefonsamtale med kontorchef Tim Petersen den 21. juni 2016. Som tidligere nævnt var der ikke videnskabelig evidens for at vurdere, om faktor 1,2 eller 1,5 ville nå målsætningen, skriver Sven Erik Jorsal fra DTU til DR.

Han oplyser også, at DTU ikke har udtalt sig om emnet til hverken Fødevarestyrelsen, Fødevareministeriet eller andre siden telefonsamtalen 21. juni.

- Der er ikke ændret noget eller afgivet andre indstillinger om emnet fra DTU Veterinærinstituttet til Fødevarestyrelsen eller til andre eksterne parter siden den 21 juni, skriver veterinærkonsulent Sven Erik Jorsal.

Minister sender telefonnotat til DR

Efter at DR i dagevis havde spurgt fødevareministeren Esben Lunde Larsen (V), hvorfor han inden for få dage afgav modsatrettede forklaringer, sendte hans pressechef i fredags - noget usædvanligt - det telefonnotat, som en kontorchef i Fødevarestyrelsen lavede efter hans samtale med veterinærkonsulent hos DTU, Sven Erik Jorsal.

I notatet står der:

Sven Erik vurderede ikke, at der var evidens for, at en udfasning ikke kunne realiseres med en faktor på 1,2. Men selvfølgelig ville incitamentet ved 1,2 være lavere end ved 1,5 (i sagens natur). Hvorfor det også må forventes at tage længere tid med en lavere faktor.

Ifølge ministerens pressechef så ministeren først dette notat sidste mandag aften, hvorefter han om tirsdagen satte faktoren op til 1,5 med den begrundelse, at hans ministerium ikke havde oplyst ham om, at DTU vurderede, at udfasningen af tetracyklin kunne blive forsinket, hvis faktoren blev sat til 1,2 fremfor 1,5.

DTU Veterinærinstituttet ønsker ikke at kommentere telefonnotatet.

Politikere: Nu må ministeren forklare sig

En bred kreds af partier undrer sig over forløbet og kræver en forklaring fra fødevareministeren.

- Esben Lunde Larsen står helt alene i denne sag. Den videnskabelige rådgivning fra DTU, som ministeren nu to gange har gemt sig bag, findes tydeligvis ikke. Derfor nærmer jeg mig - indtil jeg ved bedre - den konklusion, at Esben Lunde Larsen inden for få dage har stukket både befolkningen og folketinget mindst een løgn. Det er alvorligt, når man kommunikerer under ministeransvar, siger Socialdemokratiets fødevareordfører Simon Kollerup.

De konservatives fødevareordfører vil også have en forklaring.

- Det ser mærkeligt og umiddelbart kritisabelt ud. Derfor ser jeg frem til at høre ministeren uddybe, hvorfor han har ændret faktoren for tetracyklin. Det bekymrer mig, at der gang på gang dukker sager op, hvor man kan være bekymret for, om landbrugets interesser fylder for meget i forhold til miljøets interesser og fagligheden, siger partiets fødevareordfører Rasmus Jarlov.

Alternativets Christian Poll er på vej med spørgsmål om sagen.

-Det er dybt problematisk, hvis ministeren selv har fundet på de usande forklaringer, og det er også problematisk, hvis embedsmændene har gjort det. Det skal vi have opklaret, og det vil jeg stille spørgsmål om. Det ser ud, som om der er rod i kommandovejene i ministeriet, siger Alternativets fødevareordfører.

Også fødevareordførerne fra SF og de radikale undrer sig over ministerens skiftende forklaringer.

Facebook
Twitter