Når huset slår revner i tørken: Det hjælper ikke at vande det

Der er ingen nemme, billige eller hurtige løsninger, når det kommer til sætningskader efter tørken.

Niels Jørgensen og hans familie bor uden for Middelfart. En nat vågnede de af larmen fra vægge, der krakelerede i varmen.

Normalt er det frygten for skybrud og dertilhørende oversvømmede kældre og fugtskader, der skaber dybe bekymringer for husejere om sommeren.

Men i år er det nærmest det stikmodsatte, der er problemet. Tørken, der har ligget over hele landet denne sommer, betyder nemlig, at nogle huse bygget på lerholdig grund er begyndt at slå revner.

- På grund af den tørke, vi har nu, bliver vandet trukket ud af leret, og det begynder at skrumpe. Og det gør, at fundamenter sætter sig, og det giver revner op gennem ydermure, siger fagekspert og bygningskontruktør hos boligejernes videnscenter Bolius, Tue Patursson.

Men hvor en vandskade i mange tilfælde kan dækkes af forsikringen, må husejere se langt efter en økonomisk håndsrækning fra deres forsikringsselskab, når tørken er skyld i skader.

Derfor spørger flere boligejere også sig selv, hvad de kan stille op med den knastørre jord. Og her er svaret, at der faktisk ikke er så meget at stille op nu og her.

Træer suger vand ud af jorden

En løsning kan være, at man fælder store træer og buske ved huset, for at de ikke suger for meget vand op fra jorden. Men den strategi kommer til at give bagslag på et tidspunkt.

- Næste år, når det står ned med vand igen, som vi bedre kender de danske somre for, så vil vi begynde at tale om, at der skal sås eller plantes flere buske og træer i haven, fordi det kan absorbere noget af alt det vand, der er der, siger Tue Patursson.

- De bliver større og større, og de bliver bredere og bredere. Det er det, der bekymrer mig. Hvordan får man stoppet det?, lyder det fra Charlotte Månsson i Herning, hvis hus også slår revner.

Når nu sætningsskaderne, som revnerne i muren retteligt hedder, skyldes mangel på vand i jorden, kan det måske være nærliggende at trodse eventuelle vandingsforbud og begynde at pøse vand på jorden. Men det er heller ikke en god idé.

- Det vil efter min vurdering ikke hjælp at vande rundt om huset, fordi der skal så meget vand til, før leret bevarer sit naturlige fugtindhold, siger Tue Patursson og fortsætter:

- Og en vanding direkte op af et hus kan give nogle helt andre følgeskader, som måske er værre. Så jeg vil ikke anbefale, at man begynder at vande sit hus.

Kan ramme bærende konstruktioner

Sætningsskader i form af store revner er ikke bare uskønne at se på. De kan også gå ind og gøre huset ustabilt.

- Den kan betyde, at vægge, der egentlig var stabiliserende og en del af den bærende konstruktion i huset, ikke længere har den funktion, som var tiltænkt.

- I værste fald kan det sætte sig videre op i taget, og så giver det de her revner, som kan give fugtskader, fordi der kommer vand ind, siger Tue Patursson.

Så selvom der ikke er noget at stille op lige nu og her for at forhindre yderligere skade på sit hus, er man nødt til at overveje, om ikke de skal udbedres for at undgå flere og andre skader.

- Det kan gå hen og blive en dyr fornøjelse, hvis man skal have hele fundamentet understøttet, men på sigt kan det være, man skal overveje det. For tørkeperioder kan give revner, og meget fugtige perioder vil kunne give problemer med, at der trækker vand ned langs fundamentet.

- Så hvis man har mod på at få understøttet det, så kan man samtidig få lavet dræn, og så har man dækket sig ind ved tørketid og ved meget våde omgange, siger Tue Patursson.

Er mit hus det næste?

Er man som boligejer bekymret for, at ens hus pludselig begynder at revne, mens fundamentet skrider under det, er der heller ikke så meget andet at gøre. Man må inspicere huset og se, hvad der sker, i takt med at jorden bliver mere og mere tør.

- Bor man et sted med meget lerholdig jord, eller bor man i et hus af ældre årgang eventuelt med gasbetonvægge, er man måske i en større risikogruppe end i et nyt hus med murstensvægge og bygget efter nye standarder.

- Men det er svært at sige, hvilke flueben der skal sættes ud for jord og hustype, for at der kommer revner, siger Tue Patursson.

Det er derfor ikke til at gætte sig frem til, om et hus begynder at slå revner om en uge. Men vil man helgardere sig, er der hjælp at hente.

- Hvis man skal være helt sikker, så skal man have lavet geotekniske undersøgelser af jorden rundt om. Man skal have kigget hustype og konstruktioner efter, og der skal ses på, hvordan fundament og ydermur er lavet, siger Tue Patursson.