Når ikke at krydse grænsen: Tusindvis af eksport-grise dør i Danmark

Mange eksport-grise bliver aflivet, allerede inden de forlader landet.

Der har ikke før været tal på, hvor mange grise, der ikke overlever transporten mellem landmand og samlested. (Foto: claus fisker © Scanpix)

Gennem seks år er over 45.000 grise ikke kommet videre end fra landmanden og til de samlesteder i Danmark, hvor dyrene omlæsses til lange lastbiltransporter rundt om i Europa.

I stedet er de blevet aflivet.

Det viser en kortlægning, som Dyrenes Beskyttelse har lavet med data fra Fødevarestyrelsens såkaldte svineflyttedatabase i årene 2013 til 2018, og styrelsen bekræfter antallet.

Omkring 14 millioner danske smågrise bliver hvert år læsset på lastbiler i Danmark og kørt til opfedning i Rumænien, Polen og andre europæiske lande. Godt ni millioner af dem var på lange transporter over otte timer.

Der findes meget lidt viden om, hvordan dyrene klarer de lange transporter, og hvor mange der dør undervejs.

Men nu giver en ny kortlægning et fingerpeg om, at turen kan være hård ved grisene.

Op mod 9000 grise dør om året

For alene i forbindelse med den korte tur fra landmanden til de samlesteder rundt om i landet, hvor dyrene omlæsses til andre lastbiler, inden de køres sydpå, dør op mod 9000 grise hvert år.

Det viser Fødevarestyrelsens svineflyttedatabase, der holder styr på, hvordan svin flyttes mellem besætninger, landbrug, slagterier og altså også Daka, der laver slagteriaffald om til blandt andet dyrefoder. Grisene bliver typisk aflivet, fordi man vurderer, at de ikke kan klare den lange køretur ud i Europa.

Databasen fortæller, at der i de sidste seks år blev flyttet godt 45.000 døde grise fra danske samlesteder til Daka, der lavede dem om til foderprodukter til brug i for eksempel pelsdyr- og fiskeindustrien.

- Det er et voldsomt stort antal grise, så man kan frygte, at det er endnu værre på de lange transporter, siger direktør i Dyrenes Beskyttelse, Britta Riis.

Samme bekymring ses på Christiansborg hos Enhedslisten dyrevelfærdsordfører, Rasmus Vestergaard Madsen.

- Når næsten 9000 svin om året dør i forbindelse med den korte tur fra landmanden til samlestedet, hvor mange svin dør så egentlig på den lange rejse, som kommer bagefter til Polen, Rumænien eller Italien. Det har vi jo ikke tal på, og jeg kan frygte, at det tal er noget større, siger han.

Hos Socialdemokraterne kommer antallet af døde grise bag på dyrevelfærdsordfører, Simon Kollerup.

- Det siger noget om, at dyrevelfærden ikke er god nok, og vores grise ikke har det godt nok, når op mod 9000 dør hvert år, siger socialdemokraternes dyrevelfærdsordfører, Simon Kollerup.

Ikke haft tal på døde grise før

Det er første gang, der bliver sat tal på, hvor mange grise, der bliver aflivet på samlestederne i Danmark. Fødevarestyrelsen er kontrolmyndighed og holder øje med, at dyreværnsloven overholdes, når grisene transporteres til samlestederne.

Og myndigheden bekræfter opgørelsen. I et svar til DR skriver Fødevarestyrelsen, "at 300-400 af de til DAKA leverede grise er betegnet som værende selvdøde ved ankomst. De resterende ca. 7.000 grise formodes at være aflivet på samlestedet – en stor del af dem, fordi de er erklæret for ikke egnede til transport og derefter bliver aflivet, hvis samlestedet ikke har kapacitet til at opstalde dem, indtil de er transportegnede, eller hvis deres lidelse er alvorlig."

Der eksporteres 14 millioner levende grise hver år. I det lys er det vel trods alt et mindre antal dyr - omkring 8-9000 om året - der dør på de korte transporter til samlestederne i Danmark?

- Nej, det er et meget stort tal, og der bliver vi nødt til at minde om, at dyreværnsloven gælder for det enkelte dyr. Det enkelte dyr har en værdi, og 8-9000 smågrise, som ikke overlever så kort en transport, er meget, siger direktør i Dyrenes Beskyttelse, Britta Riis.

Fødevarestyrelsens skriver i et svar til DR: "Når det er nødvendigt, er aflivning acceptabelt, men landmænd, transportører og chauffører har jf. transportforordningen ansvaret for, at grise ikke transporteres, når de er syge eller af andre grunde ikke er transportegnede."

Aldrig ned på nul

Der kan være flere årsager til, at grisene dør i forbindelse med transporten eller - for de flestes vedkommende, bliver aflivet på samlestedet, men det er vigtigt at huske på, at når man har med levende dyr at gøre, så kan man ikke undgå, at nogen går til.

Det forklarer Poul Erik Jacobsen, der er afdelingsleder på Brødrene Jacobsens samlestald ved Padborg, hvor man hver dag har grise, der enten er døde eller må aflives.

- Jeg kan godt forstå Dyrenes Beskyttelse. For en aflivet gris er jo en for meget. Men det er også levende væsner, vi har med at gøre. Og det er jo ikke fordi, bilerne er overlæssede eller dyrene bliver håndteret forkert, at vi har det antal aflivninger. Det er ting, der opstår under transport, som vi ikke kan undgå, forklarer han.

- Vi har mellem 5.000 og 10.000 grise igennem vores stald om dagen. I tirsdags var der 8000 grise igennem – seks grise blev aflivet og røg til DAKA. Det er i mine øjne et pænt tal. Man kan altid diskutere om seks er for mange – men nul bliver det aldrig, siger Poul Erik Jacobsen.

Kontrollen ved samlestederne skal styrkes

Dansk Folkeparti har netop indgået en aftale med regeringen om at styrke veterinærkontrollen ved samlestederne, men den aftale er ikke tilstrækkelig, mener Britta Riis. Hun vil sætte mere fokus på kontrol af grisene, inden de forlader landet.

Ifølge Dyrenes Beskyttelse bør man nedsætte en arbejdsgruppe med eksterne repræsentanter og eksperter, der skal udarbejde en samlet plan for den danske myndighedskontrol med dyretransporter til Fødevarestyrelsen og politikerne.

Hvad sker der på samlestederne for grise?

  • Der findes 26 godkendte samlesteder for Svin i Danmark.

  • Grisene opholder sig typisk mellem en og to timer på samlestedet, inden de transporteres til modtagerlandet.

  • Samlestedet eller samlestalden, som den også kaldes, minimerer risikoen for spredning af smitsomme sygdomme mellem eksportvogne og besætninger, ved at dyrenes aflæsses på den ene side af samlestalden og føres direkte ud til eksportvognen i den anden ende.

  • En dyrlæge syner samtlige dyr, der ankommer fra landmanden. Hun kigger for eksempel efter tegn på smitsomme sygdomme og sorterer dyr fra, som ikke vurderes til at være egnet til videre transport. De aflives og sendes til Daka, hvor de forarbejdes til blandt andet animalsk dyrefoder og råstof for produktion af biodiesel.

  • Dyrlægen har mulighed for at udstede påbud eller indskærpelser til transportører, der medtager grise, der ikke er egnet til transport. For eksempel, hvis dyrene har skader som halebid, er halt eller har hjernehindebetændelse.

  • Er der døde dyr på lastbilerne, kan det være en overtrædelse af dyreværnsloven. Vurderer dyrlægen, at grisene er døde af for eksempel overbelægning eller iltmangel under transporten, vil det typisk udløse en politianmeldelse til transportøren.

Opdateret: Der er rettet et årstal, så de samlede antal døde grise dækker over de seks år mellem 2013 - 2018, og ikke 2017, som vi ved en fejl havde skrevet. Derudover kunne man få det indtryk, at grisene døde i lastbilerne, så vi har præciseret, at langt de fleste af grisene bliver aflivet på samlestederne i forbindelse med omlastning.

Facebook
Twitter