Når politiet bryder loven: Her er sagerne, der i 2019 fik politibetjente fyret

Antallet af disciplinærsager var i 2019 på det højeste niveau i årevis.

Otte polititjenestemænd blev sidste år fyret for at have begået strafbare forhold, og samlet set var de 99 disciplinærsager, som blev behandlet i 2019, det højeste i flere år.Arkivfoto/Scanpix. (Foto: © NILS MEILVANG, Scanpix)

Normalt er det politiet, der sørger for lov og orden, men det hænder også, at politiets ansatte selv bryder loven og begår strafbare forhold.

Sidste år blev otte politibetjente således fyret efter at have begået lovovertrædelser, der var af en så grov karakter, at de blev meddelt afsked af Justitsministeriet.

Det fremgår af Rigspolitiets årlige disciplinærsagsresumé, som netop er udgivet.

Rekordhøjt antal sager

Antallet af fyrede betjente ligger på niveau med de tidligere år, men samlet set var de 99 disciplinærsager, som blev behandlet i 2019, det højeste antal i flere år.

Rigspolitichef Thorkild Fogde kan ikke svare på, om stigningen skyldes et forstærket fokus på disciplinærsagerne eller en dårligere adfærd i korpset, men han bider mærke i, at 2019-rapporten indeholder flere sager om registeropslag, magtanvendelse og udeblivelse fra tjeneste.

- Udeblivelse fra tjeneste er en sagstype, vi ikke har haft i samme omfang før, så der kan man antage, at det skyldes et forstærket fokus. I forhold til magtanvendelse og registersager er det svært at sige, om det er tilfældigheder, yderligere fokus eller forringet adfærd. Men når der er en stigning, kigger vi på det, og f.eks. i registersager overvejer vi, om vi skal skærpe sanktioner i forhold til det niveau, der gælder i dag, siger Thorkild Fogde.

Forskellige sanktionsmuligheder

Når betjente indberettes for at have forbrudt sig mod enten tjenstlige eller strafbare forhold, opererer politiet med forskellige former for sanktioner, som strækker sig fra en irettesættelse eller bøde og helt op til en afskedigelse.

Sidstnævnte var sidste år nødvendigt i otte tilfælde.

- Der er sager, hvor vi må sige, at adfærden har været så kritisabel, at der ikke er plads til dig i dansk politi. Antallet af fyringer ligger dog nogenlunde stabilt – omkring 10 stykker om året ud af en styrke på 11.000 mand, så det er en lille gruppe, men omvendt er det vigtige sager, hvor man siger hertil og ikke længere, og så kommer der en afsked, siger Thorkild Fogde.

Fyret for designlamper, doping og safariophold

I en af sagerne blev en betjent fyret, efter at han uberettiget skaffede sig adgang til sin ekskærestes ejendom og tvang hende til at udlevere to mobiltelefoner. Byretten idømte manden 20 dages betinget fængsel, og efter en stadfæstelse af landsretten blev han meddelt afsked af Justitsministeriet.

I en anden sag, der endte med en fyreseddel, blev en betjent idømt seks måneders fængsel for at have stjålet tre designkobberlamper fra Politigården i København, som efterfølgende blev solgt på en auktion.

I 2019 blev der også sat punktum i en disciplinærsag, der omhandlede erhvervsmanden Karsten Ree og et safariophold i Afrika, som to politifolk havde modtaget af Karsten Ree. Højesteret skærpede i marts 2019 straffen til de to politifolk, som blev idømt 40 dages betinget fængsel for bestikkelse, og de blev efterfølgende meddelt afsked af Justitsministeriet.

Karsten Ree (Foto: Mathias Løvgreen Bojesen/Ritzau Scanpix) (Foto: © Mathias Løvgreen Bojesen, Scanpix)

Det førte også til en afskedigelse, da en betjent blev idømt en bøde på 4.000 kroner af landsretten for at være i besiddelse af visse dopingmidler og stoffet MDMA.

I den måske groveste disciplinærsag i 2019 blev en politimand idømt otte måneders fængsel og fyret for at have skaffet sig adgang til en lejlighed og voldtaget en sovende og spirituspåvirket kvinde, der dog vågnede, hvorefter han stoppede og forlod stedet. Han blev varetægtsfængslet, suspenderet og siden dømt i byretten og landsretten for seksualforbrydelser.

Rigspolitiets disciplinærsagsresumé indeholder også beskrivelser af en række andre sager fra 2019, som ikke medførte fyringer, men som gav anledning til irettesættelser eller førte til, at betjentene selv sagde deres stilling op:

Delte billede med kritisabel tekst

(ARKIV) (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Scanpix)

En politibetjent tog et billede af sig selv i uniform og delte billedet i et bredere kreds sammen med teksten ”For første gang med en anholdt, som jeg har lyst til at kvæle”.

Sagen blev indberettet til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, som fandt udtalelsen kritisabel og lagde ved sin afgørelse vægt på, at udtalelsen ikke levede op til forpligtelsen om at optræde høfligt og hensynsfuldt.

Manden blev meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet, som vurderede, da adfærden kunne skade politiets omdømme og svække den almindelige tillid til politiet.

Stjal lysekrone til værdi af 25.000 kroner

Arkivfoto. (Foto: © MARIA HEDEGAARD, Scanpix)

En politimand blev indberettet og suspenderet i forbindelse med en sag om tyveri af en lysekrone til en værdi af 25.000 kroner. Han blev af byretten idømt 40 dages betinget fængsel, og efter at landsretten stadfæstede dommen, søgte han selv sin afsked fra politiet.

Sendte upassende beskeder til mindreårige piger

Arkivfoto. (Foto: © Linda Kastrup, Scanpix)

En betjent blev i første omgang sigtet for at have sendt upassende sms-beskeder med seksuelle undertoner til mindreårige piger og for at have brugt falske profiler i internet-chats med mindreårige piger.

Derudover var han i besiddelse af pornografiske billeder og videoer af personer under 18 år. Manden blev suspenderet, og Politiklagemyndigheden efterforskede sagen, hvorefter han i byretten blev idømt 1 år og 3 måneders fængsel, heraf 1 år betinget.

Dommen blev ikke anket, og manden opsagde selv sin stilling i politiet.

Trykkede flødebolle ud i ansigt på kollega

Arkivfoto. (Foto: © Bjørn Kähler, Scanpix)

En politimand havde uden varsel trykket en flødebolle ud i ansigtet på en kollega og blev efterfølgende indberettet for krænkende og grænseoverskridende adfærd i tjenesten.

Vedkommende blev meddelt en irettesættele af Rigspolitiet.

Artiklen er præciseret, så det fremgår tydeligere at polititjenestemanden voldtog den sovende kvinde.