Når skolebussen er forsinket, bryder Bertrams verden sammen

Ustabil skolebuskørsel kan ødelægge familielivet for familier med børn med handicap.

Bertram er infantil autist, han har tourette og udtalevanskeligheder. Han er en af flere tusinde børn med handicap, der bliver kørt til og fra skole hver dag. (Foto: PRIVATFOTO)

Tusindvis af familier med børn med handicap er afhængige af det kommunale tilbud om kørsel, når deres børn skal til og fra skole. Men mange af familierne oplever store problemer med kørslen - så store problemer, at det kan ødelægge familielivet.

Det gælder blandt andet familien Filtenborg i Ballerup. Sønnen Bertram er autist og har derfor et stort behov for faste rutiner og regelmæssighed. Så når bussen er forsinket - og det er den tit - bryder hans verden sammen. Det fortæller hans mor, Anne Filtenborg:

- Hvis morgenen starter dårligt, forfølger det ham resten af dagen. Han har intet overskud, når han kommer hjem fra skole. Når bliver vred, bliver han udadreagerende, der skal ikke så meget til at vælte ham, siger Anne Filtenborg til P1 Dokumentar.

Bussen en hel time forsinket

P1 Dokumentar besøgte familien Filtenborg i deres rækkehus i Ballerup en tilfældig tirsdag morgen i januar. Den morgen er bussen en time forsinket med det resultat, at Bertram og de andre børn i bussen kommer en hel time time for sent i skole.

Ifølge Anne Filtenborg er det sket flere gange før, at bussen har været en time forsinket. Det er sket mange gange, at bussen har været en halv time forsinket, og 5-6 gange i de sidste halvandet år er Bertram ligefrem blevet glemt af skolebussen.

- Hvis Bertram bliver glemt, så knækker han fuldstændig sammen. Han kan slet ikke rumme, at nogen kan glemme ham. Det er en forfærdelig følelse, at man kan blive overset, siger Anne Filtenborg.

Har krav på kørselstilbud

Bertram er infantil autist, han har tourette og udtalevanskeligheder. Han er et af flere tusinde børn med handicap, der bliver kørt til og fra skole hver dag. Det sker typisk i mindre busser, hvor en chauffør henter flere børn på forskellige adresser og kører dem til en specialskole.

Hvis man har et barn, der går på en specialskole, er kørslen et tilbud, man har krav på. Ifølge Serviceloven, Folkeskoleloven og FN's Handicapkonvention skal et barn med handicap sikres ligestilling. Lige adgang til læring, lige adgang til sociale relationer, lige adgang til trivsel.

Ustabil kørsel desværre almindeligt

Men den ustabile buskørsel er ikke kun noget, familien Filtenborg oplever. Det sker for mange familier med børn med handicap. Det bekræfter Thorkild Olesen, der er formand for Dansk Handicaporganisationer:

- Det, vi hører fra medlemsorganisationerne og de mennesker, der oplever det her, det er, at busserne kommer for tidligt eller for sent eller slet ikke kommer, siger Thorkild Olesen.

Ifølge Thorkild Olesen kan ustabil buskørsel få store konsekvenser for familierne:

- Nogle af de her børn skal have en fast ramme for, hvad der sker, hvornår de bliver hentet, hvem de sidder sammen med og hvordan ruten er. Det giver utryghed og meget stor frustration hos forældrene. Det giver et rigtig dårligt familieliv, og det går ud over hele familien, når de her børn med handicap får de her dårlige oplevelser, siger Thorkild Olesen til P1 Dokumentar.

En ud af tre er utilfredse med Handicap Befordring

P1 Dokumentar har lavet en rundspørge, hvor de har spurgt en række forældre til børn med handicap, hvad de synes om deres barns kørselstilbud. Der var 155, der svarede fra et bredt udsnit af Danmark. En ud af fire svarer, at de er utilfredse med deres kørselstilbud.

Det busselskab, der kører Bertram i skole til daglig, er Handicap Befordring A/S. De er ifølge eget udsagn førende i Danmark indenfor befordring af handicappede, ældre og skole-elever med særligt behov.

Af P1 Dokumentars rundspørge fremgår det, af utilfredsheden med lige netop Handicap Befordring A/S er større end gennemsnittet: 36 procent svarer, at de er utilfredse med deres kørselstilbud fra Handicap Befordring A/S.

Direktør for Handicap Befordring Jacob Krogsgaard siger til P1 Dokumentar, at han ikke kender til det konkrete tilfælde med Bertram i Ballerup. Men han medgiver, at det selvfølgelig ikke er i orden at komme en time for sent eller at glemme et barn.

- Vi skal hente på det tidspunkt, vi har aftalt. Hvis vi ikke overholder det serviceniveau, vi har aftalt med kommunen, skal vi selvfølgelig rette op på det, siger Jacob Krogsgaard til P1 Dokumentar.

Hvad angår P1 Dokumentars rundspørge, som viste, at en tredjedel af tilfredse med Handicap Befordrings Kørselstilbud, mener Jacob Krogsgaard, at utilfredsheden ligeså vel kan skyldes det tilbud, de får fra kommunen.

- Det kan både være os, de er utilfredse med, men det kan også være kommunens tilbud, siger Jacob Krogsgaard.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter