Naboens grill lugter - Stadig flere klager til kommunen

Kommunerne får flere og flere klager fra borgerne, og det kan mærkes på bundlinjen.

Kommunerne får flere og flere klager fra borgere, der er utilfredse med naboens grill eller huller i vejen. (© Colourbox)

Danskerne klager som aldrig før til kommunerne. De klager over, at naboen holder husdyr, og kommunen ikke har fået ryddet sne.

I tre ud af fire kommuner bruger man mange ressourcer på at behandle klager fra borgerne, viser en rundspørge foretaget af DR Nyheder blandt 72 af landets 98 kommuner.

Det er især klager over naboen, der lander i kommunens klagekasse. Det handler for eksempel om røg- og lugtgener fra naboens grill og høns og fugle, der larmer i haven.

Mange borgere klager også over kommunen. Det kan for eksempel dreje sig om manglende græsslåning eller træer, der trænger til at blive beskåret.

Flere klager hvert år

Og det lader til, at problemet er stigende. I hvert fald fortæller knap hver anden kommune, at de oplever en stigning i antallet af klager fra borgerne. Det samme gør Kommunalteknisk Chefforening, som er foreningen for de kommunale teknikchefer.

- Vi kan se, at der har været en voldsom stigning i antallet af klager til kommunerne i de senere år, siger Torben Nøhr, der er formand for teknikcheferne, og forklarer:

- Det skyldes dels, at det er blevet lettere for borgerne at komme i kontakt med kommunen, fordi man nu kan sende en email døgnet rundt, og dels at borgerne ikke længere har helt samme tillid til det kommunale system, som de havde tidligere. Man tager ikke en afgørelse for givet, men prøver at få den ændret, siger han.

Koster tid og penge

Og det tærer på kommunekassen, når medarbejderne skal bruge deres tid på at behandle de mange klagesager.

- Det har den konsekvens, at vi i forvaltningerne bliver overbebyrdede med rigtig mange henvendelser, og at det af og til risikerer at gå ud over de andre opgaver, som vi er sat i verden for at løse, siger Torben Nøhr.

Af eksempler på opgaver, klagesagerne stjæler tid og ressourcer fra, nævner Torben Nøhr blandt andet godkendelser og tilsyn på miljøområdet.

Det er meget varierende, hvor lang tid de enkelte kommuner bruger på at behandle klager. Men flere end 30 kommuner fortæller, at det løber op i mere end en fuldtidsstilling om året.

Som reglerne er i dag, skal kommunerne besvare samtlige henvendelser fra borgere, der klager, og alle klager skal behandles.

Kommunerne må prioritere

Det kan derfor være nødvendigt for kommunerne at ændre på arbejdsgangen for at reducere de stigende omkostninger forbundet med klagesagerne, fortæller Torben Nøhr.

- Vi kan prioritere vores sager, og vi kan få en accept hos politikerne for at vi behandler de vigtigste og relevante sager først, siger han.

Foreningen for de kommunale teknikchefer ønsker at indføre en bagatelgrænse for klagesager i kommunerne. På den måde kan kommunerne koncentrere sig om de væsentligste klager.

Og så skal det være muligt at sige stop, når der ikke kommer noget nyt frem i klagesagen, mener formanden for teknikcheferne.