Naboer frygter asbestforurening

Naboerne til det store boligprojekt på den gamle Eternitgrund i Aalborg er bekymrede for, om de bliver udsat for asbestforurening. Med rette, viser prøver.

Naboerne til det store boligprojekt på den gamle Eternitgrund i Aalborg er bekymrede for, om de bliver udsat for asbestforurening. (Foto: Nybolig Erhverv)

Naboerne til det store boligprojekt på den gamle Eternitgrund i Aalborg er bekymrede for, om de bliver udsat for asbestforurening.

Deres frygt kan nu vise sig at være en realitet, da en støvprøve fra en af beboernes terrasse har vist sig at indeholde farlig asbest.

- Resultatet af prøverne skræmmer mig, da jeg ved, at der har været produceret eternitplader med asbest, og mange af de plader, man har fejlproduceret, er bare gravet ned i jorden, siger Henning Madsen, der bor på Blegkilde Alle med terrasse lige ud til grunden.

Det er på den grund, at bygherrerne Calum og Søren Enggaard A/S i dag er i gang med et storstilet boligprojekt. Beboer Henning Madsen frygter, at han og de andre naboer bliver udsat for farlig asbeststøv, når der graves.

Grund til bekymring

Asbeststøvet kan i teorien stamme fra andre kilder end byggepladsen, men uanset hvor asbesten stammer fra, så har beboerne grund til bekymring, fortæller Torben Valbjørn, der er asbestekspert hos Statens Byggeforskningsinstitut.

- Hvis man indånder asbestfibre, har man en risiko for at udvikle forskellige kræftformer, og ud over det kan man også udvikle asbestose, siger han.

Når der bygges, er det bygherrernes ansvar at sikre, at der ikke forurenes med asbest, når der graves.

Støvprøven som Henning Madsen har samlet ind, har DR Nordjylland sendt til analyse, og resultatet af prøven viser sig at indeholde asbest af den type, der tidligere er blevet anvendt på fabrikken.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra bygherrerne.

Facebook
Twitter