Naboer til kommende kampfly: Vi har stadig intet hørt

- Hvorfor skal det luskes sådan igennem, siger Jørgen Gram, hvis ejendom ligger i ekspropriationszone.

De nærmeste naboer til Flyvestation Skrydstrup risikerer, at staten opkøber deres ejendomme. De nye F-35-kampfly larmer nemlig væsentlig mere end de gamle F-16-kampfly (billedet). (Foto: henning Bagger © Scanpix)

Flere af naboerne til Flyvestation Skrydstrup i Sønderjylland føler sig svigtet af myndighederne i forbindelse med købet af Danmarks nye kampfly, der kan udløse ekspropriation af en række ejendomme nær landingsområdet.

Folketingets finansudvalg godkendte her til eftermiddag købet af nye kampfly for 16,4 milliarder kroner og godkendte samtidig en bevilling på 650 millioner kroner til ombygning af flyvestation og opkøb af støjudsatte huse i området.

- Vi har den holdning, at vi må flytte, hvis vi bliver bedt om det og får en ordentlig pris for vores ejendom. Men vi har stadig intet konkret fået at vide. Det er som om, vi lever i en bananrepublik, lyder det fra Jørgen Gram fra Gabøl, hvis landejendom ligger delvist inde i ekspropriationszonen.

For en måned siden var der ingen planer om ekspropriationer, og Forsvarsministeriet har tilbage i maj 2016 fejlagtigt oplyst Folketinget om, at det ikke var nødvendigt at lave støjsikring eller ekspropriation omkring basen.

Med finansudvalgets godkendelse i dag risikerer beboerne op til 15 ejendomme omkring Flyvestation Skrydstrup i Sønderjylland nu, at staten overtager deres hjem.

Har kun fået invitation til borgermøde

Ifølge Jørgen Gram og hans hustru Tine Gram har de ikke fået anden information end en invitation til et borgermøde 29. november på Fighter Wing Skrydstrup om de amerikanske kampfly, der får base nær deres hjem.

- Vi fik først indkaldelsen til mødet to dage før og havde ikke mulighed for at deltage. Jeg undrer mig over, at man bare kan gøre det her uden at tale med os. Hvorfor skal det luskes sådan igennem, siger han med henvisning til beslutningen om opkøbet og placeringen af de nye kampfly på Flyvestation Skrydstrup.

Omkring 900 meter fra landingsområdet, hvor støjen fra de amerikanskproducerede kampfly formodes at være værst, bor landmand Flemming Skov, hans hustru og deres fire børn.

Familien har heller ikke modtaget andre henvendelser omkring den mulige ekspropriation end invitationen til borgermødet på flyvestationen, som han ikke kunne deltage i.

- Mine naboer har fortalt mig, at min ejendom dukkede op på en power point-præsentation over de ejendomme, der ligger i den røde zone. Det kan da ikke være rigtigt, at det skal meddeles på et møde med hundredvis af deltagere, siger han til DR Nyheder.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen skrev 22. november i et brev til Folketinget, at "der forventes ekspropriation af et antal ejendomme eller evt. erstatninger samt overskridelser af grænseværdierne for støj".

DR Nyheder ville gerne have spurgt forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V), hvad han siger til borgernes kritik af forløbet omkring den mulige ekspropriation. Men Forsvarsministeriets presseafdeling oplyser, at ministeren ikke stiller op til interview om sagen i dag.

Facebook
Twitter