Nældefeber efter covid-19 vaccine kan udløse erstatning

Patienterstatningen genåbner erstatningssager for kronisk nældefeber og tinnitus efter corona-vacciner.

Anette Holmehave fik nældefeber efter, at hun i sommeren 2021 blev vaccineret mod corona. Hun har søgt erstatning ved Patienterstatningen og venter på afgørelse. Privatfoto (bearbejdet).

Har du fået kronisk nældefeber, efter at du blev vaccineret mod corona? Så har du måske ret til erstatning.

Patienterstatningen genoptager nemlig afviste ansøgninger fra patienter, der har søgt erstatning for bivirkninger for blandt andet nældefeber fra coronavaccinerne.

- Vi har modtaget en masse sager med en masse forskellige bivirkninger, som vi indtil nu har afvist. Når der kommer nye forskningsresultater, så kigger vi selvfølgelig på, om der er nogle af de sager, som vi har afvist, som vi nu skal genoptage for at se, om patienten er berettiget til erstatning, siger direktør i Patienterstatningen Karen-Inger Bast.

Patienterstatningen har med afsæt i ny viden gennemgået alle afviste sager, der handler om nældefeber og taget kontakt til patienter i de sager, hvor der kan være grundlag for erstatning.

I løbet af de seneste måneder har Patienterstatningen anerkendt 22 sager om kronisk nældefeber. 19 sager skal fortsat vurderes.

Der er i alle sager tale om patienter, der er blevet vaccineret med Moderna og Pfizer-vaccinerne.

Anette fik nældefeber efter Pfizer-vaccine

En af dem, der afventer svar på sin ansøgning ved Patienterstatningen, er 48-årige Anette Holmehave.

23. juli 2021 fik hun sit andet stik med Pfizer. Dagen efter vågnede hun med hævelse og kløe over hele kroppen.

- Jeg vidste ikke, hvad der skete med mig. Jeg troede, at det måske var friske bær fra haven, jeg ikke kunne tåle, eller at jeg reagerede på vores skyllemiddel. Så jeg vaskede alt tøj og sengetøj igen, men jeg blev ved med at have udslæt.

Efter et par måneder kunne en hudlæge konstatere, at udslættene var nældefeber. Hun fik en recept på antihistaminer, som hun stadig tager fire gange dagligt.

- Udslættene klør, og de kan have varierende størrelse. De kan være flade eller hævede. Det er ubehageligt og føles kløende og trykkende. Jeg er flere gange vågnet med et sæbeøje, og min læbe kan begynde at hæve op, så det ligner, jeg har fået botox.

Da det var værst, havde hun over 50 daglige udslæt og har også været indlagt med hævelser i luftvejene.

  • Nældefeberen er over tid blevet lidt mindre voldsom, fortæller Anette Holmehave. Men hun har stadig mindst 20 udslæt hver eneste dag. Privatfoto.
  • Når Anette Holmehave får udslæt, kan det blandt andet se sådan her ud. Privatfotos
  • Når Anette Holmehave får udslæt, kan det blandt andet se sådan her ud. Privatfotos
1 / 3

- Jeg har fundet ud af, at jo mere ro, der er omkring mig, des mere ro er der også på nældefeberen. Så snart jeg har det mindste travlt, blusser det mere op. Det betyder, at jeg skal tilrettelægge min tid meget nøje, og jeg har været nødt til at gå ned i tid på arbejde, siger Anette Holmehave, der er selvstændig audiologisk konsulent.

Anette Holmehave har nu haft nældefeber i næsten halvandet år, og det har været en hård omgang.

- Jeg har haft mange stunder, hvor jeg har været rigtig ked af det, og jeg har selvfølgelig været meget bekymret. Hvis jeg får erstatning, vil det betyde, at jeg får en anerkendelse for det, der er sket. Og så vil det jo være en hjælp til de udgifter, jeg har til medicin. Og måske også tabt arbejdsfortjeneste.

Lægemiddelstyrelsen vurderer bivirkninger

Patienterstatningen har udover kronisk nældefeber også kigget på bivirkningerne tinnitus og menstruationsforstyrrelser. Otte afgjorte sager om tinnitus efter vaccination med AstraZeneca er blevet gennemgået, og en enkelt sag genoptages, fordi patienten kan have ret til erstatning.

Kraftige menstruationsblødninger er også blevet anerkendt som bivirkning til vaccinen fra Pfizer og Moderna. For at kraftig menstruation kan give erstatning, skal den enten give varigt mén eller føre til en længere sygemelding. Patienterstatningen har endnu ikke haft sager, hvor det har været tilfældet.

Det er den danske Lægemiddelstyrelse, der har ansvar for at overvåge alle lægemidler, herunder vacciner, der er på det danske marked samt at anerkende bivirkninger.

Ifølge enhedschef for lægemiddelovervågning i Lægemiddelstyrelsen, Line Michan, opstår de fleste bivirkninger kort tid efter, at man er blevet vaccineret. Men man begynder nu at se de sjældne og meget sjældne bivirkninger.

- Det er klart, at efterhånden som vi har vaccineret flere og flere, så får vi også mere viden om de symptomer, der kan forekomme meget sjældent, eller som kan have mange forskellige årsager, og hvor det derfor kan være svært at identificere, om det skyldes vaccinen.

Lægemiddelstyrelsen anerkender nældefeber som bivirkning, men ikke kronisk nældefeber. Det skyldes, at de endnu ikke har tilstrækkelig data til det.

Patienterstatningen anerkender derimod kronisk nældefeber, fordi de blot skal vurdere, om det er "overvejende sandsynligt", at bivirkningen skyldes vaccinen.

Betingelser skal være opfyldt for at få erstatning

Selvom Patienterstatningen anerkender, at man har fået eksempelvis tinnitus eller kronisk nældefeber som følge af covid-19 vaccine, er det ikke ensbetydende med, at man kan få erstatning.

Næste skridt er nemlig en vurdering af, hvorvidt bivirkningen påvirker patienten så meget, at vedkommende kan kompenseres økonomisk.

Man kan tildeles erstatning for svie og smerte eller for et varigt mén.

For at kunne få erstatning for kronisk nældefeber skal tilstanden være varig og alvorlig.

Ved tinnitus skal patienten som udgangspunkt have fået nedsat hørelse.

Og så skal der i begge tilfælde være tale om et såkaldt tidsmæssigt sammenfald med tidspunktet for vaccinen.

- Jeg kan ikke sætte nogen præcis grænse på, men der skal være tidsmæssig sammenhæng. Det vil sige, at bivirkningen skal komme, ret hurtigt efter at man fik vaccinen, siger Patienterstatningens direktør.

Har man tidligere søgt erstatning for nældefeber ved Patienterstatningen, behøver man ikke foretage sig noget. Hvis der er mulighed for erstatning, vil man blive kontaktet af Patienterstatningen.

Har man derimod ikke tidligere søgt kompensation ved Patienterstatningen, er opfordringen klar:

- Hvis man har fået nældefeber efter covid-19-vaccine, og den ikke går væk, synes jeg, man skal gå ind på vores hjemmeside og søge erstatning, lyder det fra Karen-Inger Bast.

Det kan du gøre på www.patienterstatningen.dk.