Næsten tre år efter togulykken på Storebælt: - Vi har fulgt alle regler, siger de ansvarlige for godstransporten, der dræbte otte

- Sikkerhed er vores højeste prioritet, siger det tyske jernbaneselskab DB Cargo, der kørte med det godstog, der rev sig løs under Storebæltsulykken.

(© (arkivfoto) Scanpix)

Da et godstog kolliderede med et lyntog på Storebæltsbroen den 2. januar 2019, blev otte personer dræbt.

Ulykken skete, fordi en lastbiltrailer på godstoget ikke var låst forsvarligt fast, og derfor kunne den blæse af.

Det var DB Cargo, der var ansvarlig for kørslen med godstoget, men ingen har nogensinde fået det juridiske ansvar for selve ulykken. Det kan ifølge anklagemyndigheden ikke bevises, at hverken personer eller virksomheder har udvist en så stor grad af uagtsomhed, at de kan dømmes efter straffeloven.

I forbindelse med DR Dokumentar-serien "Togulykken" bliver der fra flere sider sat fokus på DB Cargos ansvar.

En jernbaneekspert siger, at ansvaret for, at et læs er låst forsvarligt fast, ligger hos det selskab, der kører med godsvognen. Flere af de efterladte til de dræbte i ulykken mener også, DB Cargo bærer skylden for ulykken.

Under arbejdet med dokumentarserien har DR Dokumentar flere gange været i kontakt med DB Cargo for at få besvaret en række spørgsmål.

Jernbaneselskabet sagde ja til et tv-interview i oktober 2021, men aflyste det dagen før. I stedet svarede DB Cargo skriftligt på en række spørgsmål fra DR.

Som en generel kommentar skrev DB Cargo indledningsvist i deres brev til DR:

For DB Cargo er sikkerhed den højeste prioritet. DB Cargo har i Danmark brugt EU-godkendt togudstyr, der er godkendt til drift overalt i Europa. DB Cargo har brugt dette udstyr i overensstemmelse med producentens retningslinjer og alle de regler, der er godkendt i Europa og af Trafikstyrelsen. DB Cargo har løbende orienteret Trafikstyrelsen, som er sikkerhedsmyndighed i Danmark. Efter at have modtaget fuld dokumentation besluttede Trafikstyrelsen, at den ikke ville stoppe Deutsche Bahns brug af vognene, der blev brugt ved hændelsen den 13. januar 2021.

Derudover svarede DB Cargo på ni konkrete spørgsmål. Du kan læse spørgsmål og svar i deres fulde længde her:

Spørgsmål fra DR:

Havarikommissionen konkluderer, at ulåste vogne i drift var en kendt fejl på ulykkestidspunktet, at der var medarbejdere hos DB Cargo, der kendte til, at låsene ikke altid virkede og at den viden ikke var blevet håndteret i DB Cargos sikkerhedsledelse. Flere tidligere medarbejdere hos DB Cargo, siger til DR Dokumentar, at det var kendt viden, at vognene ikke altid låste. Flere af dem siger, at de mundtligt har orienteret ledelsen om, at låsene ikke virkede. Medarbejdere siger til DR Dokumentar, at DB Cargos ledelse har talt usandt i pressen og talt usandt, når den siger, at man inden ulykken ingen anelse havde om, at der kunne være problemer med låsene. Hvad er DB Cargos kommentar til det?

Svar fra DB Cargo:

Sikkerheden er højeste prioritet for DB Cargo. De få gange, hvor vogne viste tegn på ikke at fungere, som de skulle, blev de straks sendt til vedligeholdelse. Som det klart fremgår fra Havarikommissionen, var der ingen i Europa, der havde identificeret et strukturelt problem ved den måde, vognene blev vedligeholdt på. Ingen havde set noget mønster.

Spørgsmål fra DR:

Medarbejdere fra Carlsberg fortæller til Havarikommissionen, at de især før ulykken modtog vogne, der ikke var låst. Og de fortæller, at de løbende har underrettet DB Cargo mundtligt. Hvad er DB Cargos kommentar til det?

Svar fra DB Cargo:

De få gange, hvor vogne viste tegn på ikke at fungere efter hensigten, blev de straks sendt til vedligeholdelse. Som Havarikommissionen klart siger, havde ingen i Europa identificeret et strukturelt problem med den måde, vognene blev vedligeholdt på.

Spørgsmål fra DR:

Efter ulykken (2019) fandt Havarikommissionen flere vogne, der var ulåst. Hvad er DB Cargos forklaring på dette?

Svar fra DB Cargo:

Efter ulykken har DB Cargo fra første færd engageret sig proaktivt i havariundersøgelserne for at klarlægge årsagssammenhængene. På det tidspunkt var hverken branchen eller myndighederne bekendt med de systemiske problemer.

Spørgsmål fra DR:

Ifølge gældende EU-lovgivning, så er det jernbaneoperatørens ansvar at sikre, at vogne er læsset på en sikker og forsvarlig måde. Har DB Cargo levet op til det ansvar?

Svar fra DB Cargo:

DB Cargo har brugt EU-godkendt togudstyr, der er godkendt til drift overalt i Europa. DB Cargo har også brugt dette udstyr i overensstemmelse med producentens retningslinjer og alle de regler, der er godkendt i Europa og af Trafikstyrelsen.

Spørgsmål fra DR:

De pårørende mener, at DB Cargo løber fra ansvaret. Hvad er DB Cargos kommentar til det?

Svar fra DB Cargo:

DB Cargo har fra starten engageret sig proaktivt i havariundersøgelserne. DB Cargo har mødtes med alle pårørende, der har ønsket det. Og DB Cargo har samarbejdet med DSB om at støtte og sikre, at der blev taget hånd om alle pårørende efter ulykken.

Spørgsmål fra DR:

DB Cargo har en række hændelser efter ulykken, hvor mindst seks vedrører vogne, der ikke er korrekt låst. Før den 13. januar 2021, hvor DB Cargo havde en hændelse, der førte til et forbud mod at køre lommevogne, blev DB Cargo gjort opmærksom på problemer med den nye type lås. Det her et helt år før hændelsen. Alligevel har DB Cargo i mellemtiden fortsat driften. Hvorfor?

Svar fra DB Cargo:

Vognene var EU-godkendte og blev betjent i overensstemmelse med de retningslinjer og regler, der også er godkendt både i Europa og af Trafikstyrelsen. Det oplyser DB Cargo til Trafikstyrelsen, der er sikkerhedsmyndighed i Danmark. Og efter at have modtaget al dokumentation valgte Trafikstyrelsen ikke at stoppe brugen af køretøjet.

Spørgsmål fra DR:

DB Cargo har ifølge egen indrapportering ingen episoder haft med fejl på låsen i årene op til ulykken. Efter ulykken har DB Cargo flere hændelser, der omhandler vogne, der ikke har været korrekt låst. Hvorfor gør I ikke Havarikommissionen opmærksom på problemer med den nye lås, så problemet kan blive undersøgt?

Svar fra DB Cargo:

DB Cargo har rapporteret efter de regler, der gælder i Danmark.

Spørgsmål fra DR:

Trafikstyrelsen siger, at de ikke har givet DB Cargo tilladelse til at køre med den nye lås efter DB Cargos indberetning om erfaringer med den nye lås til Trafikstyrelsen januar 2020. Trafikstyrelsen siger, at det har været DB Cargos vurdering, at låsen har været forsvarlig at køre videre med. Hvad siger DB Cargo til det?

Svar fra DB Cargo:

DB Cargo har orienteret Trafikstyrelsen, der er sikkerhedsmyndighed i Danmark. Efter at styrelsen havde modtaget den nødvendige dokumentation, valgte styrelsen ikke at stoppe anvendelsen af vognene.

Spørgsmål fra DR:

Ministeren siger: "Jeg kan konstatere, at DB Cargo fokuserer på eksterne forhold. Jeg kunne godt tænke mig, at DB Cargo gik længere ud på planken og påtog sig ansvaret for sikkerheden. Jeg mener ikke, at DB Cargo har tydeliggjort overfor offentligheden, at de påtager sig det ansvar. Jeg er bekymret, når DB Cargo ikke klart og tydeligt kommunikerer om deres ansvar, fordi det er deres ansvar, og det må der ikke være nogen tvivl om." Hvad er DB Cargos kommentar til det?

Svar fra DB Cargo:

Intet er vigtigere for DB Cargo end sikkerheden. Derfor har DB Cargo har undersøgt alle hændelser, ligesom der er samarbejdet med alle myndigheder om at træffe de passende sikkerhedsforanstaltninger for fremtiden.