Natsværmer kan forstyrre Femernbyggeri

Grønbrogede tudser kom i vejen for Øresundsbroen. Hasselmus fordyrede fynsk motorvej med millioner. Nu kan en natsværmer forstyrre Femernbyggeriet.

Natlyssværmeren kaldes den. Normalt lever den i Sydeuropa, men på et nedlagt baneterræn ved Rødby Færgehavn har en bestand boet og ynglet de senere år.

Det knapt en kvadratkilometer store baneterræn ejes af Banedanmark og ligger hvor byggeriet af den kommende Femern Bælt-forbindelse skal foregå.

Natlyssværmeren er en truet insektart og står derfor på EU's såkaldte habitatdirektiv. Det betyder, at arten er fredet, og EU-landene er forpligtet til, at beskytte natsværmeren og dens levesteder.

Dén pligt vil Dansk Entomologisk Forening - en paraplyorganisation for insektforeninger - sørge for bliver overholdt, hvis der kommer konkrete planer om byggeri i det flade terræn, fastslår formand for foreningen, Michael Kavin.

- Når det er de spilleregler der gælder, må vi spille med. Hvis planerne fastholdes og de vil gå ud over levestederne, vil vi indgive klage til de danske klageinstanser. I sidste ende til EU, siger Michael Kavin.

Flere end 60 arter

Dansk Entomologisk Forening ser dog mere på det store antal forskellige insekter der lever i det afgrænsede område. Flere end 60 forskellige arter, som kun er set ganske få andre steder i Danmark, lever på baneterrænet.

Mange af arterne lever normalt under langt sydligere himmelstrøg, men specielle forhold gør, at de kan overleve og yngle på baneterrænet ved Rødbyhavn.

Fremtiden for området og de mange planter og insekter afgøres formentlig først efter det besluttes, om forbindelsen skal bestå af en bro eller en tunnel.