Nattevagter går alene med svage ældre på landets plejehjem

Der er skåret for hårdt i bemandingen, mener både plejehjemsledere og ældreorganisationer.

På mange af landets plejehjem er der kun én nattevagt på arbejde - ofte til mange svage ældre. (© DR)

Til trods for Ældremilliard og fokus på forholdene i ældreplejen, så har mange plejehjem kun en fast nattevagt til at passe de stadig dårligere ældre.

Netop bemandingen i nattetimerne er skåret ind til benet, og nu er der skåret for hårdt, mener plejehjemsledernes formand Ole Mørk Nielsen.

- Det er helt sikkert, at normeringerne er blevet dårligere - specielt om natten. Vi har igennem de sidste mange år, siden den økonomiske krise trådte ind, sparet så meget, at det efterhånden er svært at se, at man behandler de gamle på en værdig måde, siger Ole Mørk Nielsen.

Kritik fra Ældre Sagen

Og han får opbakning for chefkonsulent i Ældre Sagen, Margrethe Kähler, der netop mener, at ydertimerne er særligt problematiske.

- Helt overordnet, så er vi overbevist om, at det især er aften, nat og weekender, at der er problemer med bemandingen, og det er også her, vi får mange henvendelser om enkeltsager, siger Margrethe Kähler.

Halvdelen har nattevagter der går alene

21 Søndag har foretaget en rundspørge til alle landets kommuner.

Rundspørgen viser, at ud af de 85 kommuner, der har svaret, har lidt over halvdelen - i alt 44 kommuner - plejecentre, hvor nattevagten går alene hele eller dele af natten.

De fleste steder skal SOSU-assistenten passe mellem 20 og 30 beboere.

Et af de steder er Aarhus Kommune, hvor nattevagten i gennemsnit er alene med 29 plejehjemsbeboere, men de har også plejecentre med 60 boliger, hvor der kun er en fast nattevagt om natten.

Her får plejeren hjælp nogle af nattens timer af en såkaldt mobilvagt, der kører mellem flere plejehjem, og derfor mener Jette Skive (DF), der er rådmand for ældreområdet i Aarhus Kommune, at deres pleje generelt er i orden.

- Jeg synes, vi leverer på lige fod med alle mulige andre, men det er bestemt ikke ensbetydende med, at vi ikke kunne gøre det noget bedre. Der måtte gerne være nogle flere plejere, så det ikke er et pres cirka hver anden nat, siger Jette Skive.

Risikerer fyldte bleer og dødsfald

Men formanden for plejehjemslederne, Ole Mørk Nielsen, mener generelt, at en så lav bemanding om natten er yderst problematisk.

- Så kommer alle de der sager med bleer, der er fyldte og nogen, der er faldet og så videre. Det er det, der er det ærgerlige af det, siger Ole Mørk Nielsen.

Samme holdning har Margrethe Kähler fra Ældresagen, der henviser til en sag fra Ålborg sidste år, hvor en plejehjemsbeboer blev kvalt i en sele, mens hun lå alene om natten.

- Hvis der sker noget, og det gør der jo, så er det for lidt. Så kan der opstå ulykker. Man kan blive kvalt i en sele, man kan falde, når man skal på toilettet, siger Margrethe Kähler.