Naturen er på piller

Din hovedpine er også naturens. Stoffer fra bl.a. smertestillende piller slipper gennem rensningsanlæggene og ender i miljøet, viser ny dansk undersøgelse.

Naturen er på piller viser ny dansk undersøgelse. Vores smertestillende piller slipper gennem rensningsanlæggene ender i søer og vandløb. (arkivfoto) (Foto: Tusinski © Stock.xchng)

Rester af danskernes store forbrug af smertestillende piller, mavesårsmedicin, antibiotika og vanddrivende midler svømmer direkte gennem rensningsanlæggene og ud i vandmiljøet.

Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Miljøundersøgelser. Forskerne har set på vandringen fra danskernes afløb til rensningsanlæggene af 31 af de mest almindelige lægemidler plus det omstridte bakteriedræbende stof triclosan. Stoffet, som findes i bl.a. tandpasta, skader miljøet og mistænkes for at skabe resistente bakterier.

Medicin i søer og vandløb

Undersøgelsen viser, at ca. halvdelen af de 31 meget udbredte slags medicin kan genfindes i vandmiljøet i omfang og koncentrationer, som bør føre til øget overvågning af stofferne.

Når medicinrester udskilles fra kroppen, så havner medicinen i spildevandet og derefter på rensningsanlægget. Hvis anlægget ikke kan nedbryde medicinen, bliver stofferne enten bundet til spildevandsslam, der spredes ud på landbrugets marker som gødning, eller medicinen ledes ud i søer og vandløb.

15 af de undersøgte lægemiddelstoffer blev fundet i det spildevand, der løber ind i rensningsanlæggene. 13 af stofferne var fortsat i det rensede spildevand, som ryger ud i vandmiljøet.

Trussel mod mennesker og miljø

Det smertestillende paracetamol er det næstmest solgte lægemiddel i Danmark. I en af prøverne var det til stede i en koncentration, der var tre gange højere end den koncentration, hvor det ikke påvirker miljøet.

Rester af lægemidler kan være en trussel mod både miljøet og menneskers sundhed. F.eks. kan selv små mængder antibiotika skabe resistente bakterier. Sker det, så virker antibiotikaen ikke længere, når bakterierne gør mennesker syge.

Undersøgelsen fra Danmarks Miljøundersøgelser er en mindre stikprøveundersøgelse, hvor forskerne forsøger at finde ud af, om der er så store problemer med stofferne, at de fremover bør overvåges tæt. Og det er tilfældet, mener forskerne bag rapporten.

Skal tages alvorligt

Den hyppige forekomst af bl.a. smertestillende midler og antibiotika samt det bakteriedræbende triclosan i spildevandsslammet betyder, at forskerne anbefaler, at stofferne fremover bør overvåges nøje ved renseanlæggene.

Professor i spildevand Mogens Henze fra Danmarks Teknisk Universitet hilser undersøgelse velkommen.

- Der er absolut grund til at tage det alvorligt. Det er fint med en nærmere overvågning af stofferne, men problemet er, hvad man gør ved det. Vi arbejder på Danmarks Tekniske Universitet på, hvordan man kan forbedre kloakker osv. Men det her er ikke et problem, der lige er løst om fem år, siger han.

Penicillin i vandløb

Undersøgelsen ser også på dambrugenes forbrug af antibiotika til fiskene. Prøverne viser, at ud af de fem slags penicillin, som dambrugerne især fodrer fiskene med, ryger de fire af stofferne ud i de vandløb, hvorfra dambrugerne henter vand til deres fiskebassiner.

Det eneste sted, hvor forskerne ikke har fundet medicinrester, er i dræn- og grundvand under de marker, hvor landmændene har kørt gylle ud. Men det kan desværre ikke frifinde landbrugets medicinering af svinene.

- Prøverne er taget på et tidspunkt efter en lang periode med atypisk lidt regn. Derfor var afstrømningen fra markerne usædvanlig lille. Det kræver nærmere undersøgelser, siger projektchef Torben Moth Iversen fra Danmarks Miljøundersøgelser.

FacebookTwitter