Naturfredningsforening: 30 års miljøindsats sættes over styr

Ny politisk aftale mellem de blå partier om landbruget skuffer Naturfredningsforeningen.

Danmarks Naturfredningsforening har ikke meget godt at sige om den landbrugs- og fødevarepakke, V, DF, LA og K præsenterer i dag. (Foto: Claus Fisker © Scanpix)

Regeringen dumper med et brag.

Så klart lyder budskabet fra Naturfredningsforeningen til de blå partiers nye fødevare- og landbrugspakke.

- Vi er enige i, at der skal laves en ny regulering, for det er den eneste måde, vi kan nå i mål med vores vandplaner, men i forhold til landbrugets overordnede problem med manglende indtjening, så er det her en dråbe i vandet, siger Thyge Nygaard fra Danmarks Naturfredningsforening.

Foreningen kritiserer den politiske aftale for at se stort på vandmiljøet.

- Vi frygter, at vi sætter noget af den indsats over styr, som vi har brugt milliarder på de sidste 30 år, hvor vi kan begynde at se mere klart vand, og at iltsvindet aftager, siger den landbrugspolitiske konsulent.

Aftalen kan betyde mere gødning i vandmiljøet, at iltsvindet kommer tilbage, og at der kommer mere nitrat i grundvandet, spår foreningen.

I stedet burde politikerne omstille produktionen i landbruget, så landmændene kunne tjene flere penge.

- Det her vil bare give mere korn, som ikke er meget værd i øjeblikket. Det vil give flere grise, som giver et enormt underskud. Og det vil give mere mælk, som der er rigeligt af på verdensmarkedet, siger Thyge Nygaard.

 • Udvalgte punkter

 • Kravet om randzoner og 60.000 hektar flere efterafgrøder fjernes.

 • Harmonikrav for slagtesvin hæves til 1,7 dyrenheder per hektar jord fra 1,4.

 • De reducerede kvælstofnormer skal udfases.

 • Der skal iværksættes og finansieres frivillige kollektive virkemidler som vådområder, minivådområder og skovrejsning.

 • Fra 2018 skal der indfases en ny, målrettet regulering, der differentierer hvor meget kvælstof et landbrug må udlede afhængig af geografisk placering.

 • EU-direktivs mulighed for undtagelser i forhold til vandmiljøindsatsen skal anvendes i videst muligt omfang.

 • Der skal sikres såkaldt klog implementering af EU-regler.

 • Der skal indføres et loft for sagsbehandling af miljøgodkendelse af husdyrbrug på et halvt år.

 • Antallet af love og bekendtgørelser på miljø- og fødevareområdet skal nedbringes med en tredjedel, og der skal laves en ordning, hvor borgere og virksomheder kan melde unødvendige regler.

 • Der er afsat midler fra flere forskellige puljer til økologi.

 • Der skal afsættes 17 millioner kroner over en fireårig periode til et statsligt dyrevelfærdsmærke.

 • Der skal afsættes 161 millioner kroner i 2016 til strategisk fødevareforskning gennem Innovationsfonden.

 • Danmarks eksportstrategi på området skal styrkes - blandt andet ved at afsætte 20 millioner kroner til markedsføring af en såkaldt fødevarefortælling.