Naturstyrelsen: Kun få fik løn og kørepenge for at gå på jagt

21 af Naturstyrelsens ansatte fik løn for at gå på jagt hos hinanden.

På to måneder rejste ansatte i Naturstyrelsen 127 gange for at komme på jagt. Størstedelen fik lov til at være med, fordi de brugte deres fritid til det, oplyser styrelsen nu. Grafik: Mads Rafte Hein

I sidste uge afslørede DR`s Undersøgende Databaseredaktion, at Naturstyrelsens medarbejdere i seneste jagtsæson 127 gange rejste til andre landsdele for at gå på såkaldt reguleringsjagt hos andre enheder end den, de selv arbejdede i.

DR skrev blandt andet, at de rejsende jægere som udgangspunkt fik løn og kørepenge for at deltage i jagterne – dog bortset fra jagende medarbejdere ansat i rokeringsordninger. Det var det indtryk, DR havde fået via kommunikationen med Naturstyrelsen.

Nu oplyser Naturstyrelsen imidlertid, at langt de fleste rejsende jægere deltog i jagterne for egen regning.

Ifølge Naturstyrelsen fik ansatte løn 21 gange for at rejse til andre enheder og gå på jagt. Det svarer til, at godt 16 procent af de rejsende jægere fik løn. Resten fik lov til at deltage på betingelse af, at det skete i fritiden.

Naturstyrelsens direktør Hanne Kristensen ønsker ikke at udtale sig til denne artikel, men i sidste uge sagde hun til DR:

- Omfanget af det her rejseri er større, end jeg troede, og reglerne har været for uklare. DR har sat spot på noget, som gør, at vi laver nogle klare retningslinjer, og det er jeg glad for.

Naturstyrelsen forvalter cirka 200.000 hektar statslige naturarealer – eller et område mere end tre gange så stort som Bornholm. I slutningen af jagtsæsonen regulerer styrelsen vildtet, så der fortsat vil være en bæredygtig bestand.

Politikere: Naturstyrelsens ansatte skal ikke rejse rundt og jage

Enhedslisten glæder sig over, at ikke alle rejsende jægere fik løn.

- Det er da positivt, at relativt få har fået løn for at gå på jagt, men det samlede billede viser, at der er brug for klarere retningslinjer. Jagt skal jo ikke være et frynsegode for Naturstyrelsens ansatte, hvor de kan rejse rundt og jage hos hinanden, siger Enhedslistens miljøordfører, Maria Reumert Gjerding.

Hos Dansk Folkeparti er miljøordføreren forarget over, at Naturstyrelsens ansatte overhovedet rejser rundt for at gå på jagt.

- Jeg talte med en flok jægere i går. De sagde, at de ville være lykkelige for at komme med på en reguleringsjagt i statens skove. Så det hører jo ingen steder hjemme, at embedsmænd fra København rejser rundt i landet og regulerer vildtet. Og nogle har oven i købet fået både løn og kørepenge for det. Naturstyrelsen skulle hellere leje disse jagter ud og vende en udgift til en indtægt, siger Dansk Folkepartis miljøordfører, Pia Adelsteen.

Kørepenge og tjenestebil

Naturstyrelsen oplyser også, at de rejsende jægere har fået kørepenge i to tilfælde – nemlig for kørsel frem og tilbage fra Skagen til Østerild Plantage i Thy samt for kørsel frem og tilbage fra Oksbøl i Sønderjylland til Livø i Limfjorden.

Desuden har skytterne 12 gange kørt på jagt hos andre enheder i et af Naturstyrelsens køretøjer.

Naturstyrelsens direktør, Hanne Kristensen, vil som nævnt ikke udtale sig til denne artikel men sagde i sidste uge til DR, at der kan være gode grunde til kørslen:

- Hovedparten af de medarbejdere, der rejser langt, det er altså folk, der er ekstremt kompetente, og det kan være, at de tidligere har arbejdet i den enhed, tidligere har arbejdet med jagt eller er dygtige hundeførere.

Maria Reumert Gjerding fra Enhedslisten mener slet ikke, at Naturstyrelsens ansatte bør have hverken løn eller kørepenge for at gå på jagt hos hinanden.

- DR`s afdækning har vist, at ansatte i Naturstyrelsens har rejst på kryds og tværs af landet for at gå på jagter, som almindelige lokale jægere hellere end gerne vil betale for at komme med på. Så Naturstyrelsen bør i stedet invitere lokale betalende jægere med, og så kan styrelsen passende bruge pengene til at skaffe danskerne mere urørt skov, siger Maria Reumert Gjerding.

Jægerformand: Københavnere skal ikke regulere vildt i Thy

Formanden for Midtthy Jagtforening er fortsat forarget over, at jægere kommer langvejs fra for at regulere vildt i Thy.

- Nogle har fået løn og kørepenge, og de har kørt i Naturstyrelsens biler, så der er jo brugt skattepenge på, at Naturstyrelsens ansatte kører rundt i landet og går på jagt. Det hører ingen steder hjemme, at folk fra København rejser til Thy for at regulere vildt – uanset om de får løn for det eller ej. Vi er mange lokale jægere i Thy, der hellere end gerne vil betale for at regulere vildtet, siger Kresten B. Kristensen, formand for Midtthy Jagtforening.

Også formanden for Vorupør Jagtforening undrer sig over, at Naturstyrelsens ansatte rejser så meget rundt for at gå på jagt.

- Det er jo et frynsegode for Naturstyrelsens ansatte, uanset om det er 127 eller 21, der har fået løn for det. Det er jo helt vanvittigt, at embedsmænd fra København regulerer vildt på Livø. Vi har altså også dygtige riffelskytter, der kan ramme en då, og vi vil gerne betale for at være med til at regulere, siger Max Rene Brund, formand for Vorupør Jagtforening.

Per Poulsen fra Thisted Jagtforening hæfter sig ved, at de rejsende jægere har udgjort en udgift for skatteborgerne.

- Nogle har jo fået løn og kørepenge, og nogle har kørt rundt i Naturstyrelsens biler, så det har jo kostet skatteyderne noget. Den udgift kunne meget nemt vendes til en indtægt, hvis embedsmændene blev på deres kontorer og styrelsen så i stedet lod os lokale komme med mod betaling. Vi har altså mange dygtige og habile riffelskytter heroppe i Thy, siger Per Poulsen.