Nederlag til landbruget: Sprøjteforbud står ved magt

En ny afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet slår fast, at en kommune kan forbyde landmænd og privatpersoner at sprøjte på egen jord

Miljø- og Fødevareklagenævnet har afgjort, at 12 lodsejere i Egedal Kommune skal rette sig efter et kommunal sprøjteforbud. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

En kommune kan godt forbyde landmænd og private haveejere at bruge godkendte sprøjtemidler i såkaldt boringsnære beskyttelsesområder - områder tæt på drikkevandsboringer.

Det er resultatet af en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, som DR har fået indsigt i.

Sidste år gav Egedal Kommune sprøjteforbud til 9 landmænd og 3 haveejere, som efterfølgende har klaget til nævnet, fordi de ikke mener, at kommunen har faglige argumenter for at forbyde brugen af pesticider.

Formand: En lettelse og en glæde

- Det er en lettelse og en glæde. Det er så afgørende vigtigt, fordi det er med til at sikre rent drikkevand for fremtidige generation, siger formand og Teknik og Miljøudvalget i Egedal Kommune, Peter Hansen (SF).

Politikeren forventer, at Egedal-afgørelsen kan skabe præcedens for andre kommuner, som også vil gennemføre sprøjteforbud på udvalgte jorde.

- Det får betydning for hele Danmark. Jeg forventer, at de andre kommuner, som sidder i en lignende situation, følger i slipstrømmen af Egedal Kommune, siger Peter Hansen (SF).

Landbruget har lignenede klagesager kørende i Sønderborg, Aalborg og Aarhus Kommune. Samtidig arbejder flere andre kommuner i denne tid på indsatsplaner for drikkevandsbeskyttelse, som kan føre til endnu flere sprøjteforbud i fremtiden.

Landbrugets advokat: Jeg er overrasket

Dagens afgørelse ærgrer advokat Håkun Djurhuus, der har ført sagen for Landbrug og Fødevarer.

- Jeg er oprigtigt overrasket over det. Vi mener, at vi har en meget stærk sag, og vi har også noteret os, at der har været uenighed internt i nævnet, siger han.

Håkun Djurhuus mener ikke, at der er grundlag for at tro, at pesticiderne vil ende i grundvandet. Og derfor er det også et problem, hvis sagen får betydning for lignende sager fremover, mener han.

- Hvis det her danner skole, og det er der risiko for, at det kan gøre, hvis ikke vi får det stoppet, så kommer det til at betyde, at samfundet mister enorme ressourcer og at landbruget kommer til at miste muligheden for at drive deres erhverv på en rentabel måde.

Nu vil advokaten anbefale Landbrug og Fødevarer at tage sagen videre til domstolene.

Kl. 17.30 er artiklen opdateret med kommentarer fra Landbrug og Fødevarers advokat.