Nederlag til politiet i COP15-sag

Politi og Kammeradvokaten får ikke lov til at inddrage nyt materiale om anholdtes fortid under erstatningssag.

Politiet har samlet materiale sammen om de anholdte ved klimademonstrationerne for at vise, at de anholdte ikke var forfulgte uskyldigheder. Men det kan ikke bruges i erstatningssagen, mener Østre Landsret. (Foto: © Søren Bidstrup, Scanpix)

Østre Landsret har afgjort, at i sagen om masseanholdelsen ved klimatopmødet kan politiet ikke bruge det nye materiale om de anholdtes fortid.

"Landsretten skønner, at den omhandlede bevisførelse er uden betydning for sagen" fremgår det af kendelsen.

Spørgsmålet om det nye materiale fra politiet har været helt centralt i ankesagen om masseanholdelserne under klimatopmødet COP15.

I oktober tog Østre Landsret hul på sagen om de godt 900 personer, der blev anholdt på Amagerbrogade, da politiet ville sætte en effektiv stopper for uroen under den rekordstore demonstration, der var på vej til Bella Centeret.

Erstatning til 178 anholdte

Men sidste år fik 178 fra masseanholdelsen tildelt en erstatning, fordi Københavns Byret konkluderede, at der var tale om en ulovlig frihedsberøvelse.

I et forsøg på at opnå et andet resultat i landsretten har politiet lavet en målrettet efterforskning mod de personer, der blev anholdt.

Det har blandt andet vist sig, at omkring 40 af dem tidligere har været sigtet. Kammeradvokaten, der fører sagen for politiet, vil på den måde vise, at de anholdte ikke var rene uskyldigheder.

Men advokaterne for de erstatningssøgende har haft svært ved at se, at det kan have nogen relevans for spørgsmålet om masseanholdelsen, hvad politiet bagefter kan finde ud af.

Derfor krævede de, at landsretten tog stilling til, om materialet overhovedet kan indgå i sagen.