Nedsatte afgifter det glade vanvid

Hver voksne dansker vil fra i dag øge sit forbrug af spiritus med en flaske om året. Det viser regeringens egne beregninger som følge af de nedsatte spiritusafgifter, der netop er trådt i kraft. Det er det glade vanvid, siger sundhedsmyndighederne.

Hver voksne dansker vil i gennemsnit fra og med i dag øge sitforbrug af spiritus med en flaske om året.

Hverindbygger over 14 år ryger 1.639 stk. cigarettter i gennemsnit omåret (2002)

Danskerneryger 1.332 stk. cigarettter i gennemsnit om året (2002)

Hverindbygger over 14 år drikker 11,3 liter liter ren alkohol igennemsnit om året (2002)

Danskernedrikker 9,2 liter ren alkohol i gennemsnit om året (2002)

Prisen foren pakke 20 styk-cigaretter falder med 4 kr til 29,50 kr. efter 1.oktober 2003.

Afgiftenpå en flaske spiritus nedsættes med 125 kr., så afgiften efter 1.oktober 2003 vil være 43,75 kr.

VK-regeringen begrunder afgiftsnedsættelsen med den voldsommegrænsehandel, som ikke ser ud til at mindskes. Når man hertillægger bortfaldet af 24-timers-reglen med udgangen af 2003, hvorDanmark er forpligtet til at afvikle samtlige restriktioner vedgrænsehandel, følte regeringen sig nødsaget til at gribeind.Spiritus og cigaretter

Det viser regeringens egne konsekvensberegninger fraSkatteministeriet som følge af de nedsatte spiritusafgifter, dertræder i kraft i dag.

Afgiftsnedsættelsen betyder ifølge beregningerne et mersalgherhjemme på 4,7 millioner flasker. Det egentlige mersalg er på 1,7millioner flasker som følge af afgiftsnedsættelsen, mens de 3millioner skyldes flytning af grænsehandel til hjemmemarkedet.

Sundhedsstyrelsen bekymret

Stigningen i spriritusforbruget vil uvægerligt få sundhedsmæssigekonsekvenser, og i Sundhedsstyrelsen ser man derfor med bekymringpå beregningerne.

Især her i uge 40, hvor styrelsen kører kampagne imodindtagelsen af for megen alkohol.

- Især dem, der allerede har et for højt forbrug, bør passe på,at de ikke øger det yderligere. Også de unge skal passe på med atindtage for store mængder alkohol, da man simpelt hen kan bliveforgiftet af alkohol, forklarer sociolog i Sundhedstyrelsen, MortenWiberg.

Det glade vanvid

Også Hjerteforeningen er rystet over prisfaldet.

- Der er slet ingen tvivl om, at priserne på skadeligenydelsesmidler som tobak og alkohol skal være så høje, at de får enbremsende effekt på forbruget, siger forskningschef iHjerteforeningen Jørgen Videbæk.

Foreningen kalder regeringens nedsættelse af afgifter på tobak,sodavand og alkohol for det glade vanvid.

- Det er dybt uansvarligt at nedsætte tobaksafgifterne.Handlingen er et tegn på, at snæversynede økonomiske interesser ervigtigere for regeringen end den almindelige sundhed, siger SusanneVolqvartz, direktør i Hjerteforeningen.

I dag ryger 12-15 procent af de unge. Deres forbrug af alkoholog tobak vil stige som følge af nedsættelser af afgifterne. De ungeer meget prisfølsomme i modsætning til hærdede storrygere ogalkoholister, der er så afhængige, at de ikke stopper som følge afprisændringer.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk