Newsbooster-sagen er afsluttet

Sø- og Handelsretten fastslår, at Newsboosters nyhedstjeneste baseret på dybe links til artikler hos internet-aviser er ulovlig. Retten stadfæstede igår en tidligere dom fra Københavns fogedret.

Sø- og Handelsretten fastslår, at Newsboosters nyhedstjenestebaseret på dybe links til artikler hos internet-aviser er ulovlig.Retten stadfæstede igår en tidligere dom fra Københavns fogedret,skriver Ritzau.

Allerede i juli sidste år fik Newsbooster forbud mod at udbydeen nyhedstjeneste med såkaldte dybe links til overskrifter ogartikler hos internet-aviserne.

Ydermere fik dagbladene rettens ord for, at Newsbooster ejheller måtte udsende de selv samme links i deres dagligenyhedsbreve.

Dagbladenes sag er blevet ført af Danske Dagblades Forening,DDF, og rettens afgørelse bliver mødt med tilfredshed:

- Vi har nu et retsgrundlag, der er fast og sikkert. Der erdesuden afsagt domme i både Holland og Tyskland på de sammepræmisser, siger Ebbe Dal, administrerende direktør i DDF.

Flere sager i vente

Newsboosters danske selskab er under konkurs, så dommen afsagt igår vurderes til at blive det endelige punktum.

Men allerede nu er de danske dagblade i gang med en lignende sagmod en anden nyhedstjeneste, Web Intelligence Technology. Her harfirmaet valgt at lukke deres danske afdeling, men har mulighed forat fortsætte fra andre dele af verden.

Og en nystartede tjeneste forsøger at undgå de dybe links.Mov.dk tilbyder overskrifter fra de danske dagblade, men linkerblot til avisernes forsider.

Dagbladene følger situationen nøje og er klar til at gå i rettenigen:

- Vi vil fastholde den retstilstand, vi er nået til. Derforfølger og vurderer vi tjenester, som vi eventuelt skal gribe indoverfor, siger Ebbe Dal.