Niels Holck-sag kan gå om

Dansk delegation opfordrede til at bede om udlevering af Holck, lyder det. Sludder, siger justitsministeriet.

(© DR)

Regeringen lægger nu op til, at sagen om udlevering af den danske våbensmugler Niels Holck til Indien kan begynde helt forfra. Det skriver Politiken.

Det sker i endnu et forsøg på at bløde op på den diplomatiske krise mellem Danmark og Indien, siden Østre Landsret i juli 2011 sagde nej til at udlevere Holck - af frygt for at han ville blive udsat for mishandling i indiske myndigheders varetægt under en retssag.

Afvisningen kom ni år efter, at Indien bad om at få Niels Holck udleveret.

Den danske model til at løse krisen ser foreløbig ikke ud til at lykkes:

- Indien betragter det som et dansk forsøg på at forhale sagen yderligere, siger Rakesh Kumar, førstesekretær og fungerende leder på Indiens ambassade i København, til Politiken.

Delegation i New Delhi

Muligheden for at lade sagen begynde forfra kom på bordet, da en højtstående dansk delegation for en uge siden var i New Delhi for at drøfte en løsning på krisen med repræsentanter for den indiske regering.

Det bekræfter Justitsministeriets kommunikationschef i en e-mail til Politiken, hvori han afviser, at der var tale om en opfordring til at sende en ny begæring om udlevering:

- På mødet gav den danske delegation en generel teknisk orientering om den danske lovgivning på udleveringsområdet og om det danske retssystem.

- I den forbindelse nævnte den danske delegation, at den generelle ordning på udleveringsområdet betyder, at den indiske regering har mulighed for at fremsætte en ny begæring. Man har således ikke fra dansk side opfordret de indiske myndigheder til at sende en ny begæring.

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet, siger om muligheden for, at genoptage sagen:

- Kommer Indien med en ny begæring med en bedre garanti for, at Niels Holck ikke vil blive mishandlet under en retssag i Indien, må Justitsministeriet tage stilling til den, siger han.

- Er der ikke noget afgørende nyt i begæringen, kan de afvise den administrativt - vurderer ministeriet, at der er grundlag for udlevering, åbner det mulighed for en ny procedure ved domstolene. Det er der intet i vejen for, tilføjer Jørn Vestergaard.