Nikolaj Coster-Waldau: Jeg kendte ikke til FN's udviklingsmål

Den danske skuespiller er nyudnævnt goodwill-ambassadør for FN og vil arbejde for at udbrede kendskabet til FN's bæredygtige udvklingsmål.

FN har fået ny goodwill-ambassadør: Skuespilleren Nikolaj Coster-Waldau. (Foto: Esben Salling © Scanpix)

Hvad opnår FN ved at stille skuespillere, fodboldspillere og kongelige frem på forreste række, når der skal kæmpes mod sult, fattigdom og ulighed?

Og hvorfor takker en verdenskendt skuespiller med en sprængfyldt kalender ja med det samme, når FN vil bruge vedkommende som ambassadør?

Det har vi bedt den nyeste goodwill-ambassadør for FN, den danske skuespiller Nikolaj Coster-Waldau, om at svare på.

- Jeg ville ønske, at en medarbejder fra FN's Udviklingsprogram kunne stille sig op, hvorefter alle journalister ville komme og dække den sag, der blev talt om. Men det er bare ikke altid sådan, det fungerer. Hvis man derimod kan genkendes fra eksempelvis et tv-show, så kan det skabe lidt opmærksomhed. Det er i hvert fald mit håb, siger han.

17 ambitiøse mål

Nikolaj Coster-Waldau er i aften dansk tid ved en ceremoni i FN-bygningen i New York blevet officielt udnævnt som goodwill-ambassadør og skal nu forsøge at få verdens opmærksomhed rettet mod FN's 17 bæredygtige udviklingsmål.

Målene er en universel opfordring til blandt andet at udrydde fattigdom og sult, skabe lighed mellem kønnene, styrke de globale partnerskaber for udvikling og stoppe klimaforandringerne.

- Målene hænger sammen, og det er ikke sådan, at man kan løse det ene problem uden at løse det andet. Fattigdom hænger for eksempel sammen med klimaproblemer, og udbredelsen af rent vand hænger sammen med bekæmpelsen af sygdomme, siger Nikolaj Coster-Waldau.

Han medgiver, at det er et ambitiøst projekt, som FN har udstukket linjerne for.

- Men det er også helt nødvendigt at være ambitiøs, som han siger.

Det må ikke gå op i pjat

Den danske Game of Thrones-skuespiller fortæller, at hans mål er at få engageret folk.

- Jeg vidste for eksempel ikke, at der var de her 17 overordnede mål. Det kan godt være, jeg ikke har fulgt nok med, men jeg tror, at mange ikke er klar over, at målene findes og vedrører os alle, da vi alle skal være med til at føre dem ud i livet, siger Nikolaj Coster-Waldau.

Han tilføjer, at hans ambassadørrolle skal ramme en hårfin balance:

- Det skal selvfølgelig ikke blive ren underholdning eller pjat, og det er en udfordring, jeg er bevidst om.

Den 46-årige skuespiller ved endnu ikke, hvordan arbejdet konkret skal foregå. Det bliver blandt andet et spørgsmål om at få skuespillerens og FN's Udviklingsprogram kalendere til at gå op i en højere enhed.

- Min funktion er ikke præciseret mere, end at jeg står til rådighed, så godt jeg kan, men allerede i morgen tidlig skal jeg være dommer i en fodboldturnering for kvinder, der også handler om de globale udviklingsmål, siger han.

Kvinderettigheder tæt på hjertet

Især ligestilling er et område, der ligger Nikolaj Coster-Waldau meget på sinde, og han fortæller, at han har talt med sine døtre på 12 og 15 år om det arbejde, han nu kaster sig ud i.

- Jeg har fortalt om de 17 mål, og vi har talt om kvinderettigheder. Jeg har også selv fået indblik i nogle nye ting, som vi har talt om, herunder nogle statistikker, som for mig er fuldstændigt chokerende, siger Nikolaj Coster-Waldau.

Han henviser til, at flere end 150 lande har lovgivning, der diskriminerer mod kvinder.

- Det er fakta, som er ret ekstreme, og det har jeg fortalt mine døtre, ligesom vi har talt om, at der også er en dansk historie med kvinderettigheder, som de skal være bevidste om, siger han.

FN'S GLOBALE UDVIKLINGSMÅL

 • Fattigdom skal udryddes

 • Sult skal udryddes

 • Alle skal have et sundere liv

 • Uddannelse for alle

 • Der skal opnås ligestilling

 • Alle skal have adgang til vand og sanitet

 • Adgang til bæredygtige energikilder for alle

 • Bæredygtig økonomisk vækst og job til alle

 • Holdbar infrastruktur og bæredygtig industrialisering

 • Inden- og udenrigspolitisk ulighed skal reduceres

 • Inkluderende, robuste og bæredygtige byer

 • Sikre bæredygtigt forbrug og produktion

 • Klimaforandringer skal bekæmpes

 • Fremme bæredygtig brug af havene

 • Beskytte og fremme økosystemer og naturressourcer

 • Fremme fredelige, inkluderende og retfærdige samfund

 • Styrke globalt samarbejde for bæredygtig udvikling

  Kilde: FN's regionale informationskontor for Vesteuropa

FacebookTwitter