Nødråb fra hospitaler: 1.669 læger pillet ud af lockout

Tusindvis af læger og sygeplejersker på vej ud af regionernes omfattende lockout.

Knap 1700 læger bliver undtaget fra lockout. Sådan lyder meldingen nu fra Overlægeforeningen. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

På godt og vel halvdelen af hospitalsafdelingerne, hvor der er varslet lockout, ønsker ledelsen og tillidsrepræsentanter, at Danske Regioner trækker lockoutvarslet tilbage på grund af mangel på sygeplejersker.

Nu er en større gruppe af lægerne også på vej væk fra en eventuel konflikt.

Lægernes fagforbund har endnu ikke færdiggjort nødberedskaberne. Men på forhånd er godt 15 procent af de lockout-varslede læger - svarende til 1.669 - nu pillet ud af konflikten.

Det fortæller Overlægeforeningens formand, Lisbeth Lintz.

- Jeg mener, at lockouten fra Danske Regioner har vist sig fuldstændig overdimensioneret. En lockout hvor man formentlig efter pres fra Finansministeriet har udtaget alt, alt for mange områder i forhold til, hvad konsekvenserne er, siger Lisbeth Lintz.

Danske Regioner kalder kritikken forfejlet og siger, at deres lockout er et direkte resultat af fagforeningernes strejkevarsler.

Bred lockout

Som et led i de igangværende forhandlinger varslede fagforbundene tidligere strejke. Danske Regioner fulgte op med et bredt lockout-varsel af sundhedsvæsnet, der ventede at berøre cirka 70.000 ansatte.

Af dem var 9.800 læger, viser Overlægeforeningens optælling. Torsdag aftalte Danske Regioner med lægernes fagforbund, at man opretholder driften på blandt andet akut- og kræftafdelinger. Dermed blev 15 procent af de varslede læger pillet ud af lockouten.

Mistet overblik

- Man har simpelthen manglet overblikket over, hvad konsekvenserne er af sådan en omfattende lockout, siger Lisbeth Lintz.

Fredag kunne DR Nyheder fortælle, at 302 ud af 532 hospitalsafdelinger og -afsnit med sygeplejersker ansat har bedt om at blive undtaget fra lockouten. En stor del af dem, ifølge Dansk Sygeplejeråd, fordi der ikke er fastansatte sygeplejersker nok til at opstille nødberedskaber.

Danske Regioner: Vi er ikke gået for langt

Hos Danske Regioner lyder meldingen, at man ikke kan be- eller afkræfte tallene fra Overlægeforeningen.

- Men der er en række afdelinger, som vi har valgt at undtage fra lockout, og derfor betyder det, at der heldigvis er flere læger, der kan fortsætte deres almindelige arbejde på hospitalerne, siger Anders Kühnau, chefforhandler for Danske Regioner.

Han siger, at det er forkert at tolke beslutningen om at undtage flere læger fra lockout som et tegn på, at regionernes lockout gik for langt.

- De områder, som var lagt ned af strejke, der kunne vi lige så godt lockoute afdelingerne, så vi var sikre på, at vi ikke havde personale, der mødte op og fik løn for at gå på arbejde på afdelinger, hvor der ikke var nogen patienter, siger Anders Kühnau.

- Den situation er vi heldigvis ikke i så mange steder nu, fordi vi har lavet nødberedskaber, hvor vi kan se, at vi faktisk kan fortsætte en helt almindelig drift på vores hospitaler uden at skulle lockoute læger og andet personale, og det er jeg rigtig godt tilfreds med, siger chefforhandleren.

Så du vil ikke medgive, at det er et tegn på, at I har gået for langt med jeres lockout?

- Vi er på ingen måde gået for langt med vores lockout. Vores lockout har alene drejet sig om de afdelinger, der i forvejen var nedlagt af strejke, siger Anders Kühnau.

Han aviser fuldstændigt påstanden om, at Danske Regioner har været presset af Finansministeriet.

- Det er en helt forkerte og forfejlet påstand. Vi har ikke koordineret vores lockout med Finansministeriet. Det er en beslutning, regionerne har truffet, og det er en beslutning, som alene er truffet på baggrund af de strejkevarsler, som organisationerne har meldt ud, siger Anders Kühnau.

Facebook
Twitter