Nøgledokumenter fra Irak-krigen mangler

Flere afgørende rapporter om de danske styrkers fire års krigsindsats i Irak er væk

Flere afgørende rapporter om de danske styrkers fire års krigsindsats i Irak er væk (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

Forsvaret mangler adskillige nøgledokumenter fra den danske krigsindsats i Irak. Det fremgår af et svar, som Information har fået fra Hærens Operative Kommando (HOK).

I svaret skriver HOK, at der "i begrænset omfang" mangler både såkaldte situationsrapporter og ugentlige rapporter fra den danske Irak-styrke. Hvor mange rapporter, der mangler fra den fire år lange krigsindsats, vides ikke.

Men der er tale om nøgledokumenter, som kan have afgørende betydning for muligheden for at gennemføre den tilbundsgående kommissionsundersøgelse af den danske krigsindsats, som regering har igangsat.

- Det er meget vigtige dokumenter, der mangler, siger Lars Bangert Struwe fra Center for Militære Studier ved Københavns Universitet.

- Det er netop i de daglige situationsrapporter, at den danske styrkechef og hans efterretningsfolk fortæller deres chefer hjemme i Danmark, hvordan det egentlig går i missionsområdet, siger han til Information.

Kan skyldes menneskelige fejl

De ugentlige rapporter er typisk af mere overordnet karakter, forklarer Struwe, der har en fortid som arkivar i Forsvarets Arkiver.

Men også ugerapporterne kan indeholde afgørende oplysninger af betydning for den kommende krigsundersøgelse, mener han.

Ifølge HOK er der tre grunde til, at forsvaret ikke kan fremlægge en ubrudt række af dags- og ugerapporter.

Enten har de vekslende styrkechefer ikke "udfærdiget SITreps eller ugerapporter". Eller også er der opstået mangler på grund "menneskelige fejl eller på grund af den operative situation", hedder det i svaret til Information.

/ritzau/