Nogle plejebørn får en computer mens andre ikke får nogen

Anbragte børn får ofte afslag på at få en computer, selv om den er vigtig i undervisningen.

Plejemor, Anne Marie Petersen med plejebørnene David, 11 år, og Cecilie, 17 år. David, anbragt via Københavns kommune, har fået besked om, at kommunen ikke giver tilskud til en computer til ham, mens Cecilie har fået 5.000 kroner fra sin hjemkommune Tårnby. (© Børnehjælpsdagen)

Hvis man som plejebarn eller anbragt barn på et opholdssted har brug for en computer i undervisningen, afhænger det af hjemkommunen, om man kan få den, viser en rundspørge som Børnehjælpsdagen har lavet

15 kommuner afslår blankt at betale for computere til plejebørn, 44 kommuner betaler kun i ekstraordinære tilfælde, mens 29 kommuner giver mulighed for, at man kan søge støtte.

Og det skaber en uretfærdig forskelsbehandling, mener Ina Thorndahl, der er direktør for Børnehjælpsdagen.

- Hvis børn klarer sig godt i skolen, så har de en større chance for at bryde den negative sociale arv og stå stærkere i deres voksenliv. Det betyder reelt, at børnene har forskellige vilkår, alt efter hvilken kommune de er anbragt igennem, og det er uheldigt, siger hun.

Forskellen ses især i plejefamilier, hvor der bor flere børn, som er anbragt af forskellige kommuner.

Hos familien Pedersen bor David på 11 år fra Københavns Kommune, Michala på 14 år fra Hillerød Kommune og Cecilie på 17 år fra Tårnby Kommune.

Cecilie går i gymnasiet, og har efter en ansøgning til kommunen fået et tilskud på 5.000 til en computer, mens David og Michala har fået at vide, at de ikke skal regne med støtte.

Børnehjælpsdagen har udført rundspørgen blandt de 98 kommuner, fordi der er kommet flere henvendelser fra plejefamilier om problemet.

KL vil ikke ensrette

Fonden Bjørnehjælpsdagen opfordrer derfor Kommunernes Landsforening til at sørge for lige vilkår i alle kommuner.

Hos Kommunernes Landsforening vil man ikke ensrette praksis, siger Tina Wahl, der er kontorchef i Center for Social og Sundhed.

- Det er vigtigt at tage afsat i det enkelte barn og den enkelte familie når vurderer, om et plejebarn skal have tilskud til en computer. Kommunerne gør det på forskellige måder, og nogle kommuner stiller en computer til rådighed for alle elever, siger hun.

Hertil siger Børnehjælpsdagen, at man har eksempler på plejebørn, der får afslag på at få en computer som de andre elever - fordi de er anbragt.

/DR Nyheder/