Notat: Garanti for rent drikkevand kræver vidtgående sprøjteforbud

I dag foreslår ministeren at forbyde sprøjtning ved drikkevandsboringer - men det er ikke nok, konkluderer GEUS.

Miljø- og fødevareministeren ønsker at forbyde brugen af sprøjtemidler nær drikkevandsboringerne, men det er ikke nok til at undgå pesticider i drikkevandet, vurderer GEUS. (Foto: © (Grafik) Signe Heiredal)

- Her i landet skal vi kunne drikke vores vand uden at blive bekymrede. Vi skal altså til at stoppe brugen af pesticider i nærheden af vores drikkevandsboringer.

Sådan sagde miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen i går til DR Nyheder.

Men hvis man vil undgå pesticidrester i drikkevandet, er det ikke nok kun at se på arealet lige omkring drikkevandsboringerne. Det konkluderer GEUS i et notat til Miljøstyrelsen, som DR Nyheder har fået aktindsigt i.

- Det vil ikke give en markant beskyttelse i forhold til pesticider, fordi pesticider også kan udvaskes andre steder i oplandet, siger Hans Jørgen Henriksen, som er seniorrådgiver inden for hydrologi hos GEUS, som er en forsknings- og rådgivningsinstitution under energi-, forsynings- og klimaministeriet.

- Vi har vurderet, at hvis man skal mindske risikoen for pesticider markant, så skal man også have fat i det område, hvor grundvandet dannes, siger han.

Ministeren vil forbyde sprøjtning omring vandboringer, men GEUS peger på, at man også skal gøre det i de grundvandsdannende områder, hvis man skal vide sig sikker på ikke at få pesticid-rester i drikkevandet.
Ministeren vil forbyde sprøjtning omring vandboringer, men GEUS peger på, at man også skal gøre det i de grundvandsdannende områder, hvis man skal vide sig sikker på ikke at få pesticid-rester i drikkevandet.

Meget større areal skal beskyttes

De områder, hvor ministeren ønsker at forbyde brugen af pesticider, kaldes boringsnære beskyttelsesområder, og ifølge beregninger fra GEUS, udgør de områder 0,5 procent af Danmarks samlede areal.

Men det område, hvor grundvandet bliver dannet i, er langt større. GEUS vurderer, at det svarer til 16 procent af landets areal.

- Det areal skal også tænkes ind for at mindske risikoen for forurening med pesticider, siger Hans Jørgen Henriksen.

- Grundvandsdannelsen sker jo i mange tilfælde i større afstande fra boringen og vil ikke være omfattet med denne beskyttelseszone, man laver lige omkring boringen. Vi taler om flere kilometer væk fra en boring, siger Hans Jørgen Henriksen

Forhandlinger i dag

I dag mødes forligsparterne bag pesticidstrategien til forhandling, hvor de skal drøfte, hvordan et sprøjteforbud i nærheden af drikkevandsboringerne skal se ud.

Flere partier i forligskredsen har længe kaldt på, at områderne omkring drikkevandsboringerne skulle gøres sprøjtefrie. Socialdemokratiets miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen, vil have mere viden om pesticiders påvirkning af drikkevandet langt fra boringerne.

- Det er klart, at områder, hvor grundvandet dannes er ekstra udsat, og det har vi brug for, at ministeriet laver yderligere undersøgelser af, før vi kan forholde os til, hvordan vi eventuelt kan handle politisk, siger han.

Han holder på, at det er et stort skridt i den rigtige retning at forbyde brugen af pesticider nær drikkevandsboringerne.

- Men det er klart, vi er ikke færdige, siger han.

Hos SF så man gerne, at man lyttede fuldt til GEUS anbefalinger.

- Det er godt, at man skærper reglerne omkring drikkevandsboringerne, men vi så gerne, at man gjorde hele området, hvor grundvandet dannes, sprøjtefrit, siger Trine Torp, der er miljøordfører i SF.

Miljø- og fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen (V) mener, at det giver god mening at fokusere på de boringsnære beskyttelsesområder.

- Det er helt rigtigt, at drikkevandet dannes på et langt større areal. Vi har udpeget de områder, hvor der er en særlig risiko. Vi har valgt, at de områder, vi snakker om i dag, er dem tættere ved drikkevandsboringerne.

Dagens forhandlinger i miljø- og fødevareministeriet starter klokken 16.00.