Nu bliver hele adoptionsområdet kulegravet

En arbejdsgruppe under Socialministeriet skal det næste år undersøge det danske adoptionssystem.

DR Nyheders korrepondent i undersøgende journalist, Line Gertsen, er her sammen med en etiopisk kvinde, der har bortadopteret sit barn. (© DR)

Socialminister Karen Hækkerup fremlægger senere i dag, tirsdag, en omfattende plan for, hvordan adoptionsområdet skal kulegraves i Danmark.

Det sker blandt andet, efter at 21 Søndag og TV Avisens har afsløret store etiske problemer på området som brugen af de såkaldte børnehøstere - mellemmænd, der tjener penge på at formidle børn til adoption til blandt andet Danmark.

Socialministeren vil nedsætte en arbejdsgruppe, der blandt andet skal undersøge, om man kan lave en anden model end den nuværende, hvor hjælp til trængende familier i udviklingslande ofte blandes sammen med at formidle børn til adoption.

Det har tidligere været fremme, at trængende familier kommer i kontakt med hjælpeorganisationerne, som også tilbyder adoption, og at dette skaber et etisk dilemma.

Eftersyn af tilsyn

Arbejdsgruppen skal også se på, hvilke lande Danmark skal samarbejde med omkring adoption i fremtiden, og det skal undersøges, om det fortsat er organisationer i Danmark som AC Børnehjælp og DanAdopt, der skal stå for formidlingen af børn til adoption.

Enhedslisten er tilfreds med, at der nu bliver taget fat i adoptionssystemet.

- Vi er særligt glade for, at udgangspunktet er, at også grundlæggende forandringer af adoptionssystemet kan komme på tale og at fx tilsynet skal ses efter i sømmene. Også åbne adoptioner har været på vores ønskeliste. Vi kender jo ikke resultatet endnu, men grundlaget for diskussionerne og arbejdet er vi meget positive overfor, siger partiets retsordfører Pernille Skipper.

Socialministeren har konstateret, at der er et behov for større åbenhed i adoptionssagerne, og det er derfor også arbejdsgruppens formål at undersøge, hvordan det behov kan løftes juridisk og etisk.

Endelig lægger socialministeren op til, at tilsynet med området skal undersøges grundigt. En undersøgelse kammeradvokaten skal stå for.

Når kammeradvokaten er færdig med undersøgelsen, er det planen, at arbejdsgruppen skal bruge den som afsæt for, hvordan tilsynet skal være fremover.

Fremlæggelse om et år

Arbejdsgruppen vil være forankret i Social- og Integrationsministeriets departement og bestå af et mindre antal personer fra departementet og fra Ankestyrelsen.

I gruppen skal sidde personer, der har adoptionsfaglig, psykologfaglig og juridisk indsigt i adoptionsområdet, mens det altså er kammeradvokatens folk, der skal undersøge tilsynet.

Arbejdsgruppen begynder sit arbejde i forsommeren 2013, og socialministeren regner med, at den vil kunne aflægge en rapport med anbefalinger til et fremtidigt system i løbet af sommeren 2014.

Facebook
Twitter