Nu falder afgørelserne: Utilfredse ejere af landejendomme får medhold i hver femte indsigelse

Landbrugsejerne fik ellers tidligere på året omkategoriseret deres landejendomme til ejerboliger.

Et stort antal landbrugsejere venter stadig på svar fra Vurderingsstyrelsen. (Foto: © Bo Amstrup, Ritzau Scanpix)

Det førte til store protester fra ejere af landbrugsejendomme, da de i april fik at vide, at deres grunde nu i stedet blev vurderet til at være ejerboliger.

Boligejerne frygtede de højere ejendomsskatter, fordi engarealer, skovstykker og kvægfolde nu skulle beskattes som helt almindelige villahaver.

Men nu har flere af dem fået medhold i, at deres ejendom alligevel ikke skifter status fra landejendomme til ejerboliger.

Der er tale om i omegnen af 15.000 ejendomme, som for halvanden måned siden fik besked om, at deres landbrug eller skov ville blive kategoriseret som en ejerbolig, og et noget mindre antal boliger, som skifter fra landbrug eller skov til erhverv. I alt er der tale om 22.000 ejendomme.

Præcis 10.666 ejere af landbrugsejendomme har efterfølgende sendt indsigelser til Vurderingsstyrelsen.

Af dem er 1.366 nu afsluttet. Og i 267 sager har det ført til, at ejerne har fået medhold i, at vurderingen ikke var korrekt i første omgang. Det oplyser skatteministeriet til DR.

Minister mener, at indsigelser er nødvendige

Skatteminister Jeppe Bruus (S) ser positivt på de mange indsigelser - uanset udfaldet.

Skatteminister Jeppe Bruus (S) ser ikke et problem i de mange indsigelser. (Foto: © Rune Øe, Ritzau Scanpix)

- Hele grundlaget for at kunne vurdere de her boliger er, at grundlaget er så rigtigt som muligt. Så det, at man gør indsigelser, er kun godt, for så får vi de rigtige vurderinger ud til sidst.

Men har styrelsen lavet fejl, når så mange får medhold?

- Nej, der er ikke tale om fejl. Det er en kæmpe øvelse at sørge for, at alle oplysninger, der ligger til grund for vurderingerne, er rigtige. Det ansvar ligger både hos vurderingsstyrelsen, men det ligger også hos os boligejere, som skal være sikre på, at de data, der ligger til grund, er rigtige. Ligesom når vi får vores årsopgørelse.

Det er en ny ejendomsvurderingslov, der betyder, at der er kommet nye kriterier for, hvornår en ejendom er en ejerbolig, landbrugsejendom, skovejendom eller erhvervsejendom. Og vurderingerne skal laves på ny hvert andet år.

- Det er ikke sådan, at toget er kørt her. De, der har fået afslag på deres indsigelse, kan klage over den afgørelse. Og når der kommer nye vurderinger ud om to år, så kan boligejerne igen vurdere, om det data, der ligger til grund for kategoriseringen, har udviklet sig, så man bliver en landejendom igen, siger skatteministeren.

Ekspert: 'Det er i den høje ende'

Men selvom skatteministeren ser positivt på indsigelserne - og udfaldet af dem - vurderer en skatteekspert, at det er i den høje ende, hvis det fortsat er hver femte boligejer, der får medhold, når alle indsigelser er afgjort.

"Det store ståhej omkring de her omkategoriseringer, indgår måske som en del af forklaringen på, at flere slipper for at blive omkategoriseret." (Foto: © Thomas Lekfeldt, Ritzau Scanpix)

- Det er ikke ofte, at borgerne vinder den slags sager, medmindre de oplysninger, myndighederne har haft ikke har været tilstrækkelig, mangelfuld eller ukorrekt, siger skatteekspert Henning Boye Hansen fra BDO Revision.

- Men vi skal have flere tal på bordet, før vi kan vurdere effekten af de mange indsigelser.

Når hver femte indtil videre har fået medhold, betyder det også, at langt flere har fået afslag på deres indsigelser. Og til dem har Henning Boye Hansen er klar opfordring:

- De har jo to skud i bøssen, for med svaret på indsigelsen har de også en klagemulighed.

Ifølge Henning Boye Hansen er det første gang nogensinde, at vurderingsmyndighederne har forsøgt at omkategorisere så mange ejendomme på én gang.

Organisation vil have flere medhold

I Landdistrikternes Fællesråds kalder formand Steffen Damsgaard det 'glædeligt', at flere landbrugsejere nu får lov at beholde deres kategori efter en 'storm af klager'.

- Vi har forventet, at mange vil få medhold, men nu vil vi gerne se det fulde billede af, hvor mange der kan fastholde landbrugskategorisering. For inden vi kender det endelige tal, vil vi ikke kalde det en sejr, siger han.

- Og vi er også stadig bekymret for alle dem, der stadig står til at blive omkategoriseret fra landejendom til ejerbolig eller erhverv.

Men et af modargumenterne har været, at flere af de her ejere af landbrugsejendomme har haft en uretfærdig fordel indtil nu, hvor de er blevet beskattet for lavt. Er det ikke okay, at flere af dem nu beskattes ligesom ejerne af ejerboliger?

- Jeg kan ikke genkende det billede. De her ejendomme beliggende i landzonen, hvor du kun kan bruge jorden til enten landbrug eller natur, kan du ikke sammenligne med et parcelhus og en parcelhushave, hvor du kan udstykke en grund mere. Det er to vidt forskellige ejendomme, og derfor er hele den her øvelse også urimelig og skulle være grebet helt anderledes an.

Efter kritikken og presset fra ejerne af landbrugsejendomme har skatteministeren og Forligskredsen, der består af Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne, Liberal Alliance, Konservative, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti, besluttet at lave en ny kategori for naturejendomme, så boligbeskatningen ikke står i vejen for dem, der har natur eller som ønsker at omlægge jord til natur. Det arbejde er i gang.

- Vi vil bruge den nye naturkategorisering til at påvirke, at så mange som muligt kan fastholde landbrugskategorisering og så mange som muligt kan komme i naturkategorisering. Det er vigtigt for os, at så få som muligt ender i ejerbolig- eller erhvervkategorisering, siger Steffen Damsgaard fra Landdistrikternes Fællesråd.

Landbrugsejerne er er ikke de eneste, der venter.

Efter talrige forsinkelser er den seneste vurdering, at alle danske boligejere har fået deres første nye vurdering midt 2024.