Nu kommer PET-kommisson med resultater

Den fylder 16 bind, er 4.600 sider lang og har været 10 år undervejs. I dag kommer PET-kommissionen med sin beretning, der løfter sløret for, om PET ulovligt har overvåget politiske organisationer.

Regeringen erklærede i 1968, at ingen borger måtte registreres alene på baggrund af deres lovlige politiske aktiviteter. I 1998 stod den tidligere PET-agent, Anders Nørgaard, frem og afslørede, at han havde infiltreret lovlige venstrefløjspartier. (Foto: © justmarce, Stock.XCHNG)

Her til formiddag afgiver PET-kommissionen sin længe ventede beretning til justitsminister Brian Mikkelsen.

Den 16 bind store og 4.600 sider lange beretning, der har været 10 år undervejs og kostet mere end 70 millioner kroner, bliver herefter offentliggjort klokken 11.30.

Kommissionen har blandt andet set på, om Politiets Efterretningstjeneste (PET) gik over gevind i overvågningen af folk på venstrefløjen. Samtidig har den set på, om PET kunne have grebet tidligere ind over for Blekingegadebanden.

PET frifundet i røverisag

Ind til videre er det i Jyllands Posten kommet frem, at PET-kommissionen frifinder både PET, og Justitsministeriet for at have lagt hindringer i vejen for Lyngby Politi i forbindelse med opklaringen af et røveri i Lyngby i 1983, som Blekingegadebanden var mistænkt for.

I kommissionens beretning hedder det, at Lyngby Politi fik de nødvendige oplysninger af PET til at efterforske mod de danske støtter af Folkefronten til Palæstinas Befrielse, PFLP, men undlod at forfølge sporet, "som muligt kunne have ledt til en opklaring" af sagen.

Agent udløste kulegravning

PET-kommissionen blev nedsat den 28. maj 1999 af et flertal i folketinget for at undersøge, om Politiets Efterretningstjeneste ulovligt havde overvåget politiske organisationer. Kommissionen fik som opgave at undersøge PET's opførsel i tiden 1945-1989.

Den tidligere PET-agent Anders N?rgaard begik i 2000 selvmord, inden kommissionen n?ede at afh?re ham. (© DR)

Baggrunden for at undersøge PET var, at den tidligere PET-agent, Anders Nørgaard, i en dokumentar på TV2 i 1998 afslørede, at han i sin tid som agent havde infiltreret lovlige venstrefløjspartier.

Programmet såede tvivl om, hvorvidt efterretningstjenesten havde overvåget flere borgere, end den måtte, og om den blæste på den garanti, borgerne havde fået af regeringen.

PET-chef gik mod garanti

Regeringen erklærede nemlig i 1968, at ingen borger måtte registreres alene på baggrund af borgerens lovlige politiske aktiviteter.

Alligevel gav den daværende PET-chef, Arne Nielsen, få måneder senere ordre om, at medlemmer af for eksempel Danmarks Kommunistiske Partis centralkomité stadig skulle registreres.

Kommissionen, der består af jurister og historikere, har også undersøgt de aktiviteter på venstrefløjen, som kunne begrunde PETs interesse i tiden fra 1945 og frem til Murens fald i 1989.

Samtidig optræder PETs arbejde i forhold til Blekingegadebanden i beretningen, men den har ikke alle facetter med. Blandt andet forfatteren Peter Øvig Knudsens bøger har været med til at vække politisk interesse for yderligere undersøgelser. Og den daværende justitsminister Lene Espersen stillede i marts sidste år i udsigt, at endnu en undersøgelse skal skydes i gang.

Forsinket flere gange

PET-kommissionens undersøgelse af Politiets Efterretningstjeneste under Den Kolde Krig bliver den dyreste kommissionsundersøgelse nogensinde. Undersøgelsen har kostet over 70 mio. kr.

Kommissionen har været længe undervejs med sin endelige beretning, og den har da også været forsinket adskillige gange.

I 2006 forsikrede kommissionens formand, Leif Aamand, at PET-kommissionen var "inde i den afsluttende fase", og 2007 skulle blive året for den længe ventede undersøgelse af efterretningstjenestens registreringer.

Ønske om tidsfrist i fremtiden

Alligevel måtte daværende justitsminister Lene Espersen i 2007 fortælle Folketingets Retsudvalg, at undersøgelsen nu først forventedes færdig i midten af 2008. Den tidsplan holdt som bekendt heller ikke

Det ekstremt langsommelige kommissionsarbejde får konsekvenser. Ifølge BT ønsker alle Folketingets partier med undtagelse af regeringspartiet Venstre, at man i fremtiden pålægger kommissioner en stram tidsfrist, så tilsvarende historiske udredningsarbejder ikke fortsætter i det uendelige.

Den tidligere PET-agent Anders N?rgaard begik i 2000 selvmord, inden kommissionen n?ede at afh?re ham. (© DR)