Nu kommer regeringen med anbefalinger til foreningslivet, så børn forsat kan dyrke idræt

Mød op omklædt og aflever dit barn udendørs, lyder opfordringen fra regeringen.

Når forældre afleverer og henter deres børn til fritidsaktiviteter, må de ikke gå med ind i hallen, lyder en af de nye anbefalinger fra regeringen. De nye anbefalinger skal sikre, at børn fortsat kan dyrke idræt på trods af høje coronasmittetal. (Foto: Henning Bagger © Ritzau Scanpix)

Selvom coronasmitten stiger i samfundet, og nye coronarestriktioner er på vej, er det ikke tid til, at børn og unge pakker gymnastikskoene væk eller lægger badedragten på hylden.

Indtil nu har idrætsforeninger selv skullet beslutte, hvilke forholdsregler der var nødvendigt at tage for at forebygge coronasmitte. Men nu har regeringen sammen med idræts- og foreningslivet udarbejdet anbefalinger til, hvordan idrætsaktiviteter kan afholdes på trods af smitte i samfundet.

- Vi har ventet på dem i lang tid, siger Birgitte Nielsen, der er direktør i DGI Nordjylland.

Ifølge Birgitte Nielsen ser anbefalingerne fornuftige ud, hvis vi skal undgå en total nedlukning af samfundet.

- Jeg hilser dem velkommen, for det er jo signalet om, at foreningslivet bliver ved. Men vi skal passe på hinanden, siger hun.

Børn skal klæde om hjemmefra

Regeringen opfordrer til, at man møder op omklædt i stedet for at klæde om på stedet. Foreningerne skal så vidt muligt afvikle aktiviteter i mindre hold og grupper, og når forældre afleverer og henter deres børn, skal det ske udenfor.

Anbefalingerne gælder i lokalområder, hvor der er høje smittetal. Det vil sige i kommuner, hvor der er 400 smittede pr. 100.000 indbyggere og mindst 20 smittetilfælde de seneste syv dage.

Er anbefalingerne nok?

- Det handler om, hvordan situationen er i nærområdet. Vi ved, at der er nogle områder, hvor skoleklasser er lukket ned, og der skal man være endnu mere opmærksom, siger Birgitte Nielsen.

Hun forklarer, at når der er tale om anbefalinger og opfordringer, stiller det store krav til bestyrelsesarbejdet i forhold til at beslutte, hvordan de helt konkret skal gøre i de enkelte foreninger, hvis smittetallet er højt. Derfor så hun gerne, at der kom nogle konkrete retningslinjer i stedet for anbefalinger.

Hun mener, at anbefalingerne på nuværende tidspunkt er nok til, at aktiviteterne kan afholdes, så børn stadig kan komme og få sved på panden.

- Vi opfordrer til at fastholde foreningsaktiviteterne. Er der ikke særlige forhold, dér hvor aktiviteterne skal afvikles, så gennemfører vi altså, understreger hun.

Idrætsaktivitet skal foregå i mindre grupper, hvis der er høj smitte i lokalområdet. (Foto: søren bidstrup © Ritzau Scanpix)

Forening ser positivt på nye anbefalinger

Aars Gymnastikforening har på grund af den stigende smitte måttet lukke fem gymnastikhold ned i fire uger for børn i alderen fem til ti år.

- Vi har gjort det for at bakke op om skolernes tiltag, hvor de ikke blander børn på kryds og tværs af alder, og det har været vores måde for at få smitten ned, siger Pernille Jakobsen, der er formand i Aars Gymnastikforening.

Ifølge Pernille Jakobsen ser de positivt på de nye anbefalinger, selvom de i forvejen har taget nogle af restriktionerne fra sidste år i brug.

- Vi er allerede i mindre grupper og holder afstand på de hold, vi har, siger hun og tilføjer, at det kun er opfordringen til, at forældre skal hente og aflevere deres børn udenfor, der er nyt for dem.

Vil I fortsat lukke holdene?

- Vi har interesse i at få vores hold op at køre igen og få børnene tilbage i hallen, men vi er nødt til at kigge på smittetallene, siger Pernille Jakobsen.

Hun tror dog på, at børn og forældre vil bakke op om anbefalingerne.

- Jeg tænker, at folk vil vise samfundssind, da de gerne vil have smittetallene ned.

Hun håber, at de - med de nye anbefalinger - kan have holdene åbne.

FacebookTwitter