Nu reagerer Rusland: Vil lave egen omfattende undersøgelse af Nord Stream-læk

En russisk ubåd passerede tæt på gaslækagen i Østersøen. (Foto: © Försvarsmakten/Twitter)

Der er tale om bevidst sabotage på et af de vigtigste objekter i Ruslands energiinfrastruktur.

Derfor bør den formodede sabotage på Nord Stream-gasrørene undersøges til bunds af Rusland selv.

Sådan lyder det fra den russiske ambassade i Danmark i en e-mail til DR.

Her skriver ambassaden også, at Danmark efter Ruslands opfattelse har en modvilje mod at inddrage russiske repræsentanter i den pågående undersøgelse.

- Begrænsning af kredsen af deltagende stater til stater, der enten allerede er medlemmer af Nato eller på vej til denne alliance, gør undersøgelsen politisk, lyder det.

- Det underminerer Danmarks troværdighed.

Derfor undersøger Rusland nu muligheden for selv at gennemføre en omfattende undersøgelse på stedet.

Omfanget af skader på rørledningerne skal ifølge russerne vurderes, inden man kan træffe en beslutning om eventuel reparation af rørledningerne.

DR forsøger at få en kommentar fra Justitsministeriet og Københavns Politi. Det har indtil videre ikke været muligt, og det er derfor uklart, om Danmark vil give Rusland adgang.

Statsminister Mette Frederiksen (S) er fredag i Tjekkiets hovedstad, Prag, hvor hun taler stigende energipriser ved EU-topmødet.

Mette Frederiksen bekræfter her over for DR, at regeringen har modtaget en forespørgsel fra russisk side. Men forholder sig ikke direkte til, om Rusland vil få lov til at deltage i efterforskningen eller foretage egne undersøgelser.

- Min regerings svar er, at vi selvfølgelig dels har en efterforskning i Danmark, og så har vi valgt at have en efterforskning i EU-regi med tre medlemslande Tyskland, Danmark og Sverige. Og det er den strategi, vi har tænkt os at forfølge, siger hun.

Fregatten Absalon har siden sidste uge været til stede ved Bornholm. (Foto: © Fabian Bimmer, Ritzau Scanpix)

Danmark og Sverige har været på gerningssted

I går kunne DR fortælle, at danske myndigheder har lavet de første undersøgelser i det område, hvor Danmark har suværentitet sydøst for Bornholm.

Samtidig meddelte den svenske anklagemyndighed, at man fra svensk side har afsluttet gerningsstedsundersøgelserne, og at mistanken om 'grov sabotage' var styrket.

I et interview med DR fortalte pressechef i Säpo Karl Melin, at svenske myndigheder under vandet havde beslaglagt materiale, 'som nu skal analyseres'.

Pressechefen ville ikke oplyse, om det var dykkere eller undervandsdroner, der havde lavet undersøgelserne.

Hele efterforskningen er nemlig hemmelighedsstemplet.

Regler gør russiske undersøgelser mulige

Det er det russiske firma Gazprom, der ejer gasledningerne, som løber i internationalt farvand.

Der er ifølge myndighederne sket sprængninger fire steder på ledningerne.

Sprængningerne er sket i to områder i henholdsvis Sveriges og Danmarks eksklusive økonomiske zoner.

Sådan en zone betyder, at staterne har eksklusiv ret til fx fiskeri og olieudvinding.

Men til trods for, at sprængningerne er sket der, mener Rusland, at de fint kan deltage i efterforskningen.

- Der er ingen normer og bestemmelser i international ret, der forhindrer deltagelse af repræsentanter for de russiske kompetente myndigheder og Gazprom, skriver den russiske ambassade.

Videooptagelser fra Forsvaret, da gassen strømmede ud under Østersøen:

Ekspert: Kompliceret

Ifølge Birgit Feldtmann, der er juraprofessor fra Aalborg Universitet, og som blandt andet forsker i retshåndhævelse til søs, så er det en kompliceret situation.

- Det er en situtation, som falder mellem forskellige retlige hensyn og principper og som i øvrigt ikke er klart reguleret, og derfor er det også ret kompliceret, siger hun til DR Nyheder.

- Grundlæggende forventer havretten, at staterne samarbejder. Men der er ikke nogen formel forpligtelse, der siger, at Danmark eller Sverige skal invitere Rusland med i efterforskningen.

Hun mener dog ikke, at man kan forhindre Rusland i på en længere bane at lave deres egen efterforskning.

- En læk som dette, kan både være en miljømæssig situation og en sikkerhedsmæssig situation. Derfor kan man godt sige, at man fra Danmark eller Sveriges side i en kortere periode lukker af og forhindrer, at andre, herunder Rusland, kommer tæt på, siger hun.

- Men man kan nok ikke forhindre dem i at foretage deres egen efterforskning på et tidspunkt.

I mailen til DR henviser den russiske ambassade til, at FN's Havretskonvention fra 1982 siger, at kyststaten "ikke må hindre lægning eller vedligeholdelse af rørledninger"-

Og dette er også korrekt, siger Birgit Feldtmann:

- Det er korrekt, at man ikke må forhindre vedligeholdelse af gasledninger med videre, men det er ikke ensbetydende med, at man er forpligtet til at invitere Rusland med i selve efterforskningen.

Kort over 12 sømil-grænsen ved dansk territorialfarvand og den eksklusive økonomiske zone. Illustration: Søren Winther Nørbæk (Foto: © Illustration: Søren Winther Nørbæk)

Klokken 17.34: Opdateret med udtalelse fra statsminister Mette Frederiksen (S).