Nu skæres der i bad og pleje til ældre

Kommunerne skærer nu i den personlige pleje til de ældre. Det kan vi ikke være bekendt, og det er uværdigt, mener Ældre Sagen.

Ifølge en undersøgelse, som Ældre Sagen har fået lavet, er udgiften til personlig pleje faldet fra 2010 til 2011. (Foto: Bjarke Feldt Rasmussen © DR Midt&Vest)

Som noget nyt er kommuner begyndt at spare på den personlige pleje til ældre, og det kalder Ældre Sagen bekymrende, fordi man dermed skærer i kernevelfærden.

- Det går ud over de svage borgere, der ikke kan klare den personlige hygiejne. Det har vi ikke set tidligere, men nu bliver den gruppe ramt, og det kan vi ikke være bekendt. Det er uværdigt, siger chefkonsulent Olav Felbo fra Ældre Sagen,

Af de 98 kommuner har 93 svaret på Gallup-undersøgelsen. I 32 procent af dem er udgiften pr. modtager af personlig pleje faldet fra 2010 til 2011 og 40 procent har afsat færre personaletimer til personlig pleje.

Presset i bund

- At hver tredje kommune har sparet på den personlige pleje vidner om, at kommunerne er presset i bund. Tidligere skar man ned på praktisk hjælp for at kunne friholde den personlige pleje, men nu er både praktisk og personlig pleje under angreb, siger Olav Felbo.

Han erkender, at kommunerne skal spare, men siger at spørgsmålet er, om det skal gå ud over de svageste, når man sparer.

56 procent af kommunerne tilbyder de ældre bad en gang om ugen, ti procent tilbyder det to gange om ugen, mens tre procent af kommunerne tilbyder det hver eller hver anden dag. I en stor del af kommunerne sker det efter "individuel bedømmelse".

Vil trænde de ældre

Hvis udviklingen ikke stoppes frygter Ældre Sagen, at den praktiske hjælp bliver udfaset, så der bliver tale om en papirparagraf. Når det gælder den personlige pleje kan mange ældre blive tvunget til at søge hjælp hos pårørende, selv om de ikke ønsker at lægge pårørende til last.

- Flere kommuner ønsker i højere grad at investere i at træne de ældre, så man udsætter det tidspunkt, hvor de får behov for praktisk hjælp og pleje, siger Olav Felbo.

Projektet fra Fredericia betyder, at de ældre tilbydes træning til at klare hverdagsopgaver i stedet for at få hjemmehjælp.

Går hårdt til politikere

- Problemet er, at en række kommuner dårligt har råd til at gennemføre træningen ordentligt. Der kan blive tale om, at man fratager den ældre hjemmehjælpen, før træningen er fuldført, så her er der behov for, at kommunerne får tilført penge, siger han.

Ældresagen vil nu gå hårdt til folketingskandidaterne for at høre, hvad de har af holdninger og planer på dette område.

Facebook
Twitter