Nu skal alle vandværker teste for ”glemt” pesticid

Miljøstyrelsen har besluttet at stoffet Desphenyl-Chloridazon skal indgå i den rutinemæssige kontrol på vandværkerne

Efter nylige fund af pesticidrester i drikkevandet er mange vandværker selv begyndt at teste deres vand for stoffet Desphenyl-Chloridazon. (Foto: © Jan Rørkær DR)

Efter flere vandværker har fundet for høje koncentrationer af pesticidreststoffet Desphenyl-Chloridazon i drikkevandet, har Miljøstyrelsen besluttet, at der fremover rutinemæssigt skal tjekkes for stoffet.

Beslutningen kommer efter et netop afsluttet møde mellem repræsentanter fra blandt andre Miljøstyrelsen, vandværkerne, interesseorganisationen DANVA og Kommunernes Landsforening.

- Der skal skabes et overblik over, hvor det her stof kan findes. Vi har besluttet, at stoffet skal på listen over obligatoriske stoffer, som vandværkerne skal teste for. Det skal de i gang med hurtigst muligt, siger vicedirektør i Miljøstyrelsen Mads Leth-Petersen

DR har løbende beskrevet, hvordan flere vandværker rundt omkring i landet har fundet for store mængder af Desphenyl-Chloridazon i drikkevandsboringer. Senest har flere aktører i branchen kritiseret, at man ikke langt tidligere har fået undersøgt, om stoffet var et problem.

Hvornår skal et stof tjekkes?

Miljøstyrelsen vil desuden nedsætte en arbejdsgruppe, der skal vurdere, om kriterierne, for hvornår et stof skal optages på listen, er i orden, fortæller vicedirektør Mads Leth-Petersen.

- Vi har en fælles interesse i at sikre rent grundvand og drikkevand. Og nu er der dokumentation for, at her er der noget, vi har behov for at analysere bedre, siger han.

For nylig måtte to vandværker i Odense lukke, fordi drikkevandet var forurenet. Også i Esbjerg og Slagelse har man fundet for høje koncentrationer af Desphenyl-Chloridazon. Flere steder har man fortyndet drikkevandet for at sikre, at det vand, man sender ud i hanerne, ikke indeholder for meget af stoffet.

Det er ikke umiddelbart sundhedsskadeligt, hvis man har drukket det forurenede vand.

Andre oversete stoffer skal findes hurtigere

Det vækker glæde hos vandværkernes brancheorganisation, Danva, at Miljøstyrelsen har besluttet at drikkevandet fra nu af skal testes for det 'glemte' pesticid Desphenyl Chloridazon.

Direktør for Danva Carl-Emil Larsen ser frem til at få et overblik over, hvor udbredt problemet med stoffet er. Han håber, at alle har lært noget af denne sag.

- Jeg tror, at det her vil hjælpe os til, hvis der bliver en næste gang, og det gør der desværre nok. At så er myndigheder og vandværker sammen klar til at reagere lidt hurtigere og ved, hvad der rent faktisk skal gøres her og nu.

På mødet blev det også foreslået, at få nedsat en arbejdsgruppe, som skal kigge på om andre stoffer bliver overset lige nu.

- Det er vigtigt at se på, om vi gør noget forkert i dag, det håber jeg, vi kan trække nogle eksperter ind til, siger Carl-Emil Larsen.