Ny forskning fraråder daginstitutioner med mere end 100 børn

Flere kommuner bygger store daginstitutioner, men små institutioner er bedre for børns trivsel, fastslår ny undersøgelse.

Flere steder i landet slår kommuner børnehaver og vuggestuer sammen eller bygger store daginstitutioner.

Men børns dagligdag er på mange måder bedre i de små end i de store institutioner.

Det fastslår den første danske forskningsrapport, der har undersøgt, hvad daginstitutionens størrelse betyder for børns trivsel, læring og udvikling.

Rapporten, der er udarbejdet på Institut for Pædagogik og Uddannelse under Aarhus Universitet og støttet med midler fra BUPL's forskningsfond, har en klar konklusion:

- Vi ikke kan anbefale, at der bygges for store institutioner til børn. Hermed mener vi institutioner over 100 børn, siger psykolog og lektor Grethe Kragh-Müller, der er medforfatter til rapporten.

Mere nærvær i små institutioner

Forskerne har fundet adskillige forhold, der er bedre for børnenes trivsel i små frem for store institutioner med mere end 100 børn.

I de små institutioner er der for eksempel mere kontakt og nærvær, og undersøgelsen viser, at børn i små institutioner sjældnere bliver uvenner med hinanden, der er færre drillerier, og de kan bedre lege uden at blive forstyrret.

Normeringerne er en smule dårligere i de store institutioner end i de små, og der er typisk 4-5 flere i en børnegruppe i en stor daginstitution.

Derudover er personalet i højere grad uddannet i de mindre institutioner, og i de store institutioner er det ikke alle voksne, der kender alle børn, og det kan gøre det vanskeligt at trøste eller hjælpe børnene i gang med gode lege.

- Børnenes muligheder for at trives, lære noget og udvikle sig bliver dårligere, når forholdene er på den måde, siger Grethe Kragh-Müller.

Store institutioner er udbredt

Ifølge rapporten er der de seneste år dukket flere store institutioner op - særligt i de store byer.

Enten har kommunerne bygget stort, eller også er mindre institutioner blevet sammenlagt til store.

En rundspørge, som DR Nyheder har foretaget blandt alle landets kommuner, bekræfter, at det er almindeligt at have store institutioner i kommunerne.

Tre ud af fire kommuner svarer, at mindst en daginstitution i kommunen har 100 børn eller mere.

- Meget bekymret

Grethe Kragh-Müller finder det alvorligt, at de store institutioner vinder frem.

- Det bekymrer mig faktisk rigtigt meget, fordi de første år i et barns liv er jo de aller, aller vigtigste for, hvordan barnet kommer til at få det og fungerer senere hen, siger hun.

Ifølge Elisa Bergmann, der er formand for pædagogernes fagforbund, BUPL, bliver kommunerne bliver nødt til at tage rapportens konklusioner alvorligt.

- Der er jo sket en rivende udvikling med daginstitutionerne. Det betyder, at man mange steder bygger nyt og stort, og der er altså nogle ting i rapporten, som man bliver nødt til at tage højde for, siger hun.

Gode råd

Undersøgelsen viser, at hvis de store institutioner skal afværge nogle af ulemperne ved at være stor, er det vigtigt, at de enkelte afdelinger er fysisk adskilt fra hinanden med egne pædagoger og egen legeplads.

- Det er ikke tilstrækkeligt med en opdeling i stuer eller afdelinger, hvis disse fysisk er placeret i den samme bygning eller på forskellige etager, står der i rapporten.

Derudover er det vigtigt, at pædagogerne ikke bliver flyttet rundt på stuerne, at stuerne ikke bliver slået sammen, og at lederne er til stede på de enkelte stuer og sikrer efteruddannelse.

Du kan læse mere om DR Nyheders dækning af dagligdagen i daginstitutionerne på vores temaside. Og hvis du har gode eller dårlige oplevelser fra en stor daginstitution, vil vi gerne høre fra dig. Skriv til pasning@dr.dk.