Ny forskning om gravide med corona: 'Det er et rigtig beroligende resultat'

Gravide har ingen særlig risiko ved at blive syge med corona, siger professor.

Foreløbig tyder intet på, at gravide i Danmark skal frygte for coronasmitte. (Foto: © Kim Nielsen)

Er coronavirus særligt farlig for gravide? Og kan det i værste fald skade forstret?

Det er nogle af de spørgsmål, mange gravide kvinder har stillet sig under coronakrisen.

Nu kan et nyt studie fra Hvidovre Hospital komme med et svar. Her har læger fulgt 1.500 gravide siden starten af coronapandemien, og de vurderer ikke, at der er grund til bekymring.

De kvinder, der havde antistoffer, fødte uden problemer og i mange tilfælde gav de endda antistofferne videre til deres barn.

Henriette Svarrer Nielsen er professor i Gynækologi og Obstetrik på Hvidovre Hospital.

- Vi fandt, at 2,5 procent af de fødende var smittet med coronavirus, og i virkeligheden har mødrene overført immunitet til deres fostre. Det er et rigtig beroligende resultat, siger professor Henriette Svarre Nielsen, der forsker i reproduktion og kvindesygdomme.

Generel sundhedstilstand kan have effekt

Et andet vigtigt resultat fra studiet er ifølge professoren, at der ikke er registreret en øget forekomst af komplikationer - hverken for mor eller barn hos de kvinder, der har været smittet med coronavirus i den sidste del af deres graviditet.

Henriette Svarre Nielsen understreger dog, at forskerne med studiet i hånden ikke kan konkludere med 100 procent sikkerhed, at coronavirus er ufarlig for gravide og forstret.

- De gravide har i høj grad selvisoleret sig, og vi finder en relativt lav forekomst af smitte hos dem. Vi ser bedre resultater i Danmark end i udlandet, så kan det også være, fordi sundhedstilstanden herhjemme er bedre?

- Alle gravide kvinder får et tilbud om at blive holdt øje med i løbet af graviditeten, og de gravide i Danmark er ikke lige så tykke som andre steder. Det ved vi betyder noget i forhold til coronasmitte, siger Henriette Svarre Nielsen.

I starten af coronapandemien var der stor usikkerhed om, hvorvidt nyfødte kunne blive syge af dem ukendte virus. Nu er forskere blevet klogere. (Foto: © CHINA DAILY, Scanpix)

Ergo ser det "på ingen måde skræmmende ud" for gravide kvinder i Danmark under en coronapandemi, når der bliver passet godt på dem.

- Jeg tror, at resultaterne kommer af en kombination af, at gravide i Danmark har været gode til at beskytte sig, og at coronavirus ikke er særlig farligt. Derfor skal vi blive ved at passe på vores gravide, til vi får et endnu bedre billede af det her, siger Henriette Svarre Nielsen.

Forskning stopper ikke her

I foråret var uvisheden om coronavirus med til at skabe utryghed hos gravide. Særligt blandt de ansatte på hospitalerne, der ikke følte, at de kunne isolere sig og stadig var tvunget til at have patientkontakt.

Sundhedsstyrelsen valgte i begyndelsen af april at ændre deres retningslinjer for gravide sundhedsansatte, så de nu hjemsendes, når de er højgravide.

Professor Henriette Svarre Nielsen lægger ikke skjul på, at hun og kollegerne havde frygtet, at coronavirus kunne have konsekvenser for gravide.

- At vi ikke ser flere komplikationer overrasker os mest, siger hun og understreger, at studiet af de gravide fortsætter:

- Nu er vi så i gang med at finde ud af, hvor lang tid immuniteten holder hos børnene. Er den i ammemælken for eksempel? Det er vi ved at finde ud af, siger Henriette Svarre Nielsen.

Flere sygdomme som sars og lussingesyge kan være farlige for gravide at få i første trimester, men det viser sig ikke at være tilfældet med coronavirus.