Ny, klimaskeptisk forening møder kritik fra klimaforskere: Hvor er dokumentationen?

Klimaforskere efterlyser dokumentation fra ny klimaskeptisk forening, som vil ændre synet på klimaændringerne.

(ARKIV) I tredje verdenslande, hvor man slås med tørke og oversvømmelser, har den globale opvarmning ikke været positiv, mener Jens Hesselbjerg Christensen, professor i klimafysik på Københavns Universitet og medforfatter på flere af FN’s klimapanels rapporter. (Foto: © Arnd Wiegmann, Scanpix)

FN’s klimapanel, IPCC, overdriver omfanget af klimaforandringerne, hidtil har global opvarmning været et samlet gode og fremadrettet skal eventuelle klimaudfordringer løses gennem økonomisk vækst og teknologisk udvikling.

Sådan lyder nogle af synspunkterne i en ny selverklæret ’klimarealistisk’ forening ved navn Klimarealisterne, som lige nu debatterer livligt på Facebook og på en ny hjemmeside på nettet.

Den nye forening har i sin initiativgruppe blandt andre Villum Christensen fra Liberal Alliance, folketingskandidaten Ulla Kokfelt fra Nye Borgerlige og den borgerlige tænketank Cepos' analysechef, Otto Brøns-Petersen.

Evidens i klimadebatten

I foreningens rådgivende panel sidder blandt andet tre forskere fra DTU, blandt andre solforskeren Henrik Svensmark, der i mange år har argumenteret for, at klimaforandringerne skyldes ændringer i solens aktivitet, samt pensionerede topfolk fra landbruget og energisektoren.

- Formålet er at bidrage til klimadebatten med noget evidensbaseret, siger Otto Brøns-Petersen, analysechef i CEPOS.

I skriver, at ”IPCC tenderer til at overvurdere menneskenes indflydelse og klimaændringernes omfang”. Hvad mener I med det?

- Hvis man kigger på de klimaøkonomiske analyser, kan sprogbrugen godt nogle gange være lidt anstrengt. FN’s klimapanel er født med en målsætning om at begrænse opvarmningen til 1,5 eller 2 grader, og klimaøkonomisk set kan det godt være lidt dyrt. Vi kan ifølge den klimaøkonomiske forskning godt gå op til 3 grader, uden at der udløses store problemer.

I skriver også i jeres manifest, at klimaændringerne ”indtil nu har været nettopositive for menneskers velstand og velfærd”. Hvordan skal det forstås?

- Jeg kan ikke udtale mig på klimarealisternes vegne. Om der har været en gevinst eller ej ligger inden for usikkerheden, men der er ingen tvivl om, at der har været en gevinst i den forstand, at de fossile brændsler har bidraget mere til velstanden end den opvarmning, der er skabt, har skadet.

Fornuftig og rationel tilgang

Ifølge Ulla Kokfelt fra Nye Borgerlige i Helsingør skal foreningen bidrage med en mere ”fornuftig og rationel tilgang til klimadebatten”:

- Jeg vil ikke være med til at sænke væksten eller gøre børn og unge bange for at spise kød eller tage flyet sydpå, siger hun til DR.

Sætter du spørgsmålstegn ved, om klimaændringerne er menneskeskabte?

- Jeg ved ikke, hvor stor en del, der er menneskeskabt, og hvor stor en del, der er naturlig.

Du er ikke skræmt ved udsigten til en verden, der gennemsnitligt er 3–4 grader varmere?

- Jeg er mere skræmt ved udsigten til en overbefolket verden.

Klimaforandringer koster

Jens Hesselbjerg Christensen, professor i klimafysik på Københavns Universitet og medforfatter på flere af FN’s klimapanels rapporter efterlyser dokumentation fra den nye forening:

- Det ville være klædeligt, hvis de dokumenterede, hvor IPCC tager fejl, siger han.

Han forholder sig skeptisk til, at den globale opvarmning har været et gode for alle.

- Det kommer an på, hvem man spørger. I tredje verdens lande, hvor man slås med tørke og oversvømmelser, har det ikke nødvendigvis været nettopositivt, siger han.

Samme synspunkt har en anden førende dansk klimaforsker, Sebastian Mernild, professor og direktør ved Nansencentret i Bergen:

- Når vi kloden rundt ser oversvømmelse, tørke, skovbrande, skybrud. Ekstreme hændelser, som koster samfundet økonomisk og som bringer folks liv i fare. Ser ikke helt, hvordan disse ekstremhændelser skaber for eksempel velfærd,” skriver han i en mail til DR.

Han efterlyser også dokumentation for, hvor og hvordan IPCC tager fejl:

- I relation til IPCC er det ikke klart, hvad de mener med 'tendere'. Der er mange påstande, som ikke er underbygget/forklaret, hvilket er ærgerligt, skriver han.

Ordfører afviser kritik

Karl Iver Dahl-Madsen, ordfører for den stiftende gruppe bag foreningen, afviser klimaforskernes kritik:

- Det er velkendt, at IPCC’s klimamodeller regner i overkanten, siger han og henviser blandt andet til beregninger udført af den amerikanske klimaforsker John Cristy på universitet i Alabama.

Ifølge Karl Iver Dahl-Madsen modtager den nye forening ikke økonomisk støtte udefra.