Ny optælling: Der er færre ulve i Danmark

Observationer tyder på, at ulvebestanden i Danmark er faldet fra marts til juni.

(ARKIV) Danmark er blevet mindst fire ulve fattigere siden marts måned. (Foto: Lars Rasborg © Scanpix)

I løbet af foråret og den tidlige sommer i år er antallet af ulve i Danmark faldet fra ni til fem.

To af dem er døde, mens to andre er udvandret til Slesvig-Holsten.

Det viser den seneste statusrapport fra den nationale overvågning af ulve lavet af Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet. Danmarks ulvebestand bliver talt op hvert kvartal.

Den ene af de to døde ulve blev skudt tilbage i april på en mark ved Ulfborg af en jæger, der senere er blevet dømt for at skyde og dræbe den. Den anden blev påkørt og dræbt efter at være draget til Tyskland.

Vanskeligt at registrere ulvebestand

Ifølge Peter Sunde, som er seniorforsker ved Institut for Bioscience på Århus Universitet, er det dog umuligt at vide, præcis hvor mange ulve der lige nu befinder sig i Danmark.

- Vi kan sige med rimelig sikkerhed, at der i hvert fald har været mindst ni forskellige ulve i starten af april måned. Dermed ikke sagt, at der ikke har været flere ulve i Danmark i den periode - men der er med sikkerhed blevet registreret ni forskellige ulve, siger Peter Sunde.

Årsagen til at der hersker en del usikkerhed omkring det præcise antal, er fordi man ikke registrerer ulvene på daglig basis.

Ulvene bliver registreret på flere måder. Det kan enten være ved at spore dem i naturen på deres huler og stier eller ved fotografi- og video-dokumentation, når mennesker tilfældigvis støder ind i rovdyrene.

En anden måde, man kan registrere ulvene på, er, når de har angrebet andre dyr. Her kan man nemlig indsamle DNA-prøver af deres væv, hår, ekskrementer, urin eller blod.

Det præcise antal er usikkert

Nogle gange kan der godt gå en måned eller to, imellem hver gang der er en sikker observation af en ulv, fortæller Peter Sunde.

- Det vil sige, at vi kan være i en situation, hvor en ulv, vi observerer den ene uge, sagtens kan udvandre eller dø ugen efter. Omvendt kan der også komme en ulv ind i landet, som er her lige nu, som vi ikke er opmærksom på, siger seniorforskeren.

På grund af de flyvske omstændigheder kan forskerne altså aldrig med sikkerhed sige, hvor mange ulve der præcis er i Danmark.

Derfor er de nødt til at observere ulvene over en længere periode, og den længste periode, hvor det giver mening at lave sådan en opgørelse, er tre måneder.

Fordi den seneste optælling er lavet fra april til juni i år, er tallene allerede en smule forældede. Den seneste optælling er foregået fra 1. juli til 30. september, og resultatet offentliggøres i næste uge.

Hvis man ser en ulv i den danske natur, kan man hjælpe forskerne med at komme et mere præcist tal nærmere ved at indberette det på Naturhistorisk Museums hjemmeside.

Facebook
Twitter